Een werkstudent

/

Op de middelbare school haalde ze hoge cijfers en ze werd toegelaten tot de openbare City University of New York (CUNY). Ze haalde tienen en werd door haar docenten als een excellente student beschouwd. Maar voor sommige cursussen zakte ze als een baksteen. Inmiddels is ze gestopt met haar studie. Hoe is dat gekomen?
Ze is een alleenstaande moeder met een achtjarig zoontje. Om in haar levens­onderhoud te voorzien, had ze een baan van ruim 20 uur per week. De CUNY biedt echter geen deeltijdopleidingen. Ze moest zich dus houden aan de strenge studievoortgangseisen die voor voltijdse studenten gelden. Maar wat haar vooral nekte, was de verplichte onderwijsdeelname. Ten gevolge van de combinatie van werk- en gezinsverantwoordelijkheden moest ze te vaak verzuimen. Daardoor verspeelde ze menig keer haar recht op een tentamen­briefje, vooral toen haar zoontje gezondheidsproblemen kreeg.
Dat is het verschil tussen openbare en private hogeronderwijsinstellingen in Amerika. Private instellingen vragen een hoog collegegeld maar houden dan ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de student. Een open­bare universiteit zoals CUNY is daarentegen met handen en voeten aan de bureaucratische uitgangspunten van de State of New York gebonden. De regels worden draconisch toegepast, ook al ben je een veelbelovende, hard­werkende student.
Bron: NY Times Magazine 13/9/2015

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.