Eenaprilgrap?

/

Op 28 augustus 2008 werden alle afdelingen van het Islamitisch College Amsterdam door de Onderwijsinspectie als ‘zeer zwak’ beoordeeld. Inmiddels is de kwaliteit van de VMBO-afdelingen weer op peil (hoewel de opbrengsten van VMBO-t nog enigszins te wensen overlaten). Maar het onheil was inmiddels geschied: in reactie op het negatieve inspectieoordeel liep het leerlingenaantal terug. Dat gaf het ministerie de mogelijkheid de school te sluiten, wat men dan ook prompt deed, ondanks het feit dat de leerlingenaantallen inmiddels al weer aantrokken. Orthodox-islamitische ouders kwamen dus in de kou te staan, want in de wijde omtrek is er geen ander islamitisch voortgezet onderwijs. Zij dreigden hun kinderen thuis te houden en ontheffing van de leerplicht aan te vragen. Die ontheffing moet wettelijk worden verleend als er in een straal van twintig kilometer geen onderwijs van de gewenste denominatie voor­handen is.
Maar wethouder Lodewijk Asscher heeft vandaag laten weten dat hij de ouders tegemoet wil komen. Hij gaat een open­bare meisjesschool oprichten waar de geloofsvoorschriften van iedere leerling gerespecteerd worden. Met dit initiatief sluit hij aan bij een lange Nederlandse traditie (huishoudschool, meisjes-HBS, MMS, katholieke meisjes- en jongens­scholen). Het Ministerie van Onderwijs vindt het Amsterdamse plan interessant, gezien het feit dat meisjesklassen beter presteren in de exacte en technische vakken. Ook zijn leerlingen in een uniseks-omgeving eerder geneigd exacte of technische vervolgopleidingen te kiezen. De minister beschouwt deze school in dit opzicht als een waardevolle proeftuin.
De nieuwe school krijgt een tweejarige brugperiode, zodat leerlingen niet voortijdig worden vastgepind op een bepaalde afdeling of leerweg. Ook de doorstroming van VMBO naar HAVO krijgt bijzondere aandacht. Tijdens de brugperiode wordt stevig ingezet op Nederlandse taalbeheersing. Bovendien wordt er een schakeljaar (een zgn. ‘nulklas’) geboden voor leerlingen met grote achterstanden op dit gebied. Verder worden Arabisch en Turks als eindexamenvakken in het programma opgenomen.
Bron: Headlines NOS 1/4/2011.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Eenaprilgrap?”

  1. De afdeling Voorlichting van het Amsterdamse stadhuis heeft mij verzocht de volgende rectificatie aan te brengen. Arabisch en Turks kunnen, evenals Frans, Duits en Spaans, als keuzevakken in het eindexamenpakket worden opge­nomen.