Eerlijk studiecontract vergt juridische know-how

/

Binnen de Universiteit Utrecht is verwarring ontstaan over de status van de opleidings- en examenregelingen, bericht Gwenda Knobel (Ublad 6/3/2008). Als ik september 2007 met mijn studie begin, blijft de danmalige regeling ook in volgende jaren op mij van toepassing? Daar is veel voor te zeggen: ik sluit een studiecontract voor de hele opleiding en niet alleen voor het eerste cursusjaar. Mocht de regeling vervolgens herzien worden, dan blijft het oude contract in stand, tenzij er een fatsoen­lijk arrangement voor de overgang van oud naar nieuw getroffen wordt. In het oor­spronkelijke contract zijn bij mij verwachtingen gewekt die niet zomaar gefrustreerd mogen worden, zelfs niet als ik studievertraging heb opgelopen.
Maar het opleidingsmanagement heeft niet de nodige juridische know-how in huis. Zo kan het gebeuren dat men de oude regeling wijzigt zonder daarbij te vermelden op wie de nieuwe regeling van toepassing is. Als men evenmin een formele overgangs­regeling treft voor de studenten die onder een ouder regiem zijn binnengekomen, weten zij niet meer waar ze aan toe zijn en kunnen ze slechts gissen naar de uitkomst van eventuele formele beroepsprocedures.
Als een onderwijsinstelling eerlijke studiecontracten wil bieden, dient zij erop toe te zien dat de opleidings- en examen­regelingen in technisch-juridisch opzicht door de beugel kunnen en dat bij wijziging in fatsoenlijk overgangsrecht wordt voorzien.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.