Eerst de Klas

/

Het heeft verschillende namen: Eerst de Klas (NL), Teach First (UK), Teach for America (USA). De gemeenschappelijke noemer is dat veelbelovende studenten direct na het behalen van hun universitaire diploma gedurende twee jaar als leraar worden aangesteld en dat ze pas tijdens de rit hun leraarsbevoegdheid halen. Er is een strenge toelatings­selectie en er wordt uitdrukkelijk gemikt op de ontwikkeling van leiderschaps­competenties die ook buiten het onderwijs gewaardeerd worden.
De (postgraduate) leraarsopleiding van de University of Minnesota staat momenteel voor de beslissing of zij met Teach for America (TFA) in zee wil gaan: gaan we akkoord met het inrichten van zo’n duale opleiding voor studenten die, direct na hun vakinhoudelijke (undergraduate) studie, nagenoeg onvoorbereid op de leerlingen worden losgelaten? De enige pedagogisch-didactische voorbereiding die ze krijgen, is een vijfweekse summer-course. Velen vragen zich serieus af of dat naar professionele maatstaven verantwoord is (Inside HigherEd 2/7/2013). Ook wordt aangevoerd dat zo’n vlottend personeels­bestand van tijdelijke TFA-leraren niet in het belang van de leerlingen is.
In hoeverre gaan deze bedenkingen ook voor het Nederlandse EerstdeKlas-programma op? De tachtig deelnemers worden toegelaten op basis van een masterdiploma. Na een kort introductieprogramma in augustus, worden de nieuwelingen in het diepe gegooid. Tegen het eind van hun eerste dienstjaar krijgen ze de eerstegraadsbevoegdheid. Deze duale leraarsopleiding kost hun vier dagen per week: enerzijds zijn ze 60% van hun tijd op school werkzaam (hetzij voor de klas dan wel in andersoortige taakuren), en anderzijds brengen ze 20% van hun tijd met de universitaire lerarenopleiders door. De resterende 20% (één dag per week) is gereserveerd voor een leiderschapsprogramma dat in samenwerking met het bedrijfsleven wordt ingevuld. Voor de deelnemende bedrijven vormt het EerstdeKlas-programma een interessante kweekvijver voor het rekruteren van werknemers. Eerst twee jaar voor de klas en vervolgens een bewuste beroepskeuze tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Eerst de Klas”

  1. Er is wel een levensgroot verschil tussen het Amerikaanse en het Nederlandse programma.
    Teach for America: Heb je je collegediploma op zak? Stroom dan niet direct door naar een postgraduate beroepsopleiding of naar een baan. Geef eerst twee jaar van je leven aan leerlingen op achterstandsscholen. Je krijgt ervoor betaald, je bouwt een netwerk op, en je verwerft een leraarsbevoegdheid.
    Eerst voor de Klas: Heb je je masterdiploma op zak? Begin dan niet meteen met je beroepscarrière. Investeer eerst twee jaar in het ontwikkelen van didactische en leiderschapsvaardigheden. Je krijgt ervoor betaald, je verwerft een eerstegraads leraarsbevoegheid, je bouwt een netwerk op … En je maakt het voortgezet onderwijs blij, want scholen zitten te springen om eerstegraads leraren, ook al blijf je maar twee jaar.

  2. Teach for America (TFA) roept nogal wat weerstanden op omdat het partij kiest voor de ontwikkeling in de richting van geprivatiseerde en gedereguleerde charterscholen en omdat de TFA-stagiairs de plaatsen innemen van de gekwalificeerde leraren die in het openbaar onderwijs worden weggesaneerd (Washington Post 21/10/2013, Huffington Post 23/10/2013).

  3. Op Amerikaanse scholen kun je ook nog ander volk aantreffen: jongeren die twee jaar lang tegen een bescheiden vergoeding voor het Americorps werken (een soort binnenlandse variant van het Peace Corps). Het Hechinger Report (11/2/2014) bericht over een bredeschoolproject van een middenschool dat voor een belangrijk deel op de inzet van Americorpers drijft. Dit onderwijstraject wordt erkend als stage voor de leraarsopleiding.

  4. Sinds het schooljaar 2013/14 is er nog een bijzondere variant van Eerst de Klas: het onderwijstraineeship. Je hebt een masterdiploma in een van de tekortvakken, je krijgt voor twee jaar een 8/10 baan en ondertussen volg je een (duale) eerstegraads leraarsopleiding.

  5. Mitchell Robinson, docent Muziekonderwijs op een Amerikaans College, legt uit waarom hij TFA-recruiters niet toelaat in zijn colleges (Washington Post 17/10/2014).