Elckerlyc

/

Mijn naam is Elckerlyc en ik woon in Nergenshuizen. We vinden het vreselijk dat onze Jan zo ongezeglijk en opstandig is. Gelukkig hebben we een vmbo-school gevonden die met dit soort pubers weet om te gaan. Kleine klassen met veel struc­tuur. Er heer­sen strenge regels. Prima. Als het kind drie keer de klas is uitgestuurd, krijgt hij een rode kaart en moet hij een week lang nablijven. En bij verbaal of fysiek geweld tegen leraren wordt direct de politie gewaarschuwd. Dat is onze zoon dit jaar één keer gebeurd en we hebben de indruk dat hij daar wat van geleerd heeft.
Maar laat ik vertellen wat ons deze week overkwam. Er ontstond ruzie tussen twee klasgenoten en Jan raakte daarbij betrokken. De leraar pikte hem eruit en stuurde hem voor straf naar de afdelingsleider. Mijn zoon weigerde. Hij vond het niet eerlijk dat hij zodoende een rode kaart aan de broek kreeg, terwijl de beide andere klas­genoten vrijuit gingen. Waar er drie ruzie maken, hebben er drie schuld. Het eind van het lied was dat de afdelingsleider erbij werd gehaald. Hij greep Jan bij zijn kladden en gooide hem met geweld het lokaal uit. Jan kwam ongelukkig terecht en hield er een geschaafde knie aan over.
Thuis vertelde hij het hele verhaal en wij waren geschokt. Juist tegenover dit soort kinderen moet de school het goede voorbeeld geven en zich van fysiek geweld ont­houden. Toen hij de leraar eertijds voor klootzak uitmaakte, of iets in die trant, werd hij per omgaande door de politie meegenomen. Dat is ‘all in the game’. Maar nu had de afdelingsleider van zijn kant fysiek geweld tegen onze Jan gebruikt! Ik kon mijn emotie niet bedwingen en heb diezelfde middag nog aangifte bij de politie gedaan.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Elckerlyc”

 1. Stop de gezagserosie, kopt Peter Giesen vanochtend namens de hoofdredactie van De Volkskrant. Ook gij, Brutus? Ik had niet over het voorval willen schrijven, maar de media klopten het steeds meer op. Op de BON-site (11/11/2011) huilt men eveneens mee met de wolven in het bos. Om wat tegenwicht te bieden, schreef ik deze fantasie. Ik ging daarbij uit van het korte berichtje dat de school zelf heeft uitgegeven.
  De echte Jan heet trouwens Kelvin. Hij zit op De Linie, de LWOO-afdeling waar in kleine klassen passend onderwijs wordt geboden voor kinderen met sociaal-emotionele en/of leerachterstanden. Wat het verwijderen van leerlingen uit de les betreft, heeft de afdeling zich te houden aan de procedures die voor de hele school gelden. Verder staat in artikel 3a van de afdelingsregels: ‘Zoals [in] het schoolstatuut vermeld is het Nederlands recht op school onverkort van toepassing. (…) Bij overtreding van de wet doet de school aangifte.’ Volgens de Nederlandse wetgeving is belediging (en dus ook belediging van een leerkracht) strafbaar, althans indien aangifte wordt gedaan.
  Zojuist werd mij ook het AD van zaterdag toegeschoven, waar de stiefvader zijn verhaal heeft gedaan, onder de kop ‘Kelvin had beter kunnen vertrekken’. En een NOS-verslaggever vroeg op Radio 1 (11/11/2011) aan lerarenopleider Aad Sinke of er richtlijnen bestaan hoe je dit soort situaties moet aanpakken.

 2. Mijn naam is Elckerlyc en ik geef Wiskunde. Ik voel me thuis in het leraarsberoep, maar het is wel zwaar. Vooral als je een klas met vijftien probleemkinderen hebt. Deze week kreeg ik ze niet stil en heb ik er eentje naar de afdelingsleider moeten sturen. Niet dat Jan de enige herrieschopper was, maar je móét optreden om de orde te herstellen en de klas aan het werk te krijgen. Achteraf gezien had ik beter een ander kunnen nemen: ik wist niet dat Jan een rode kaart boven het hoofd hing. En Jan verdomde het. Hij vond mijn optreden onrechtvaardig en bleef ostentatief zitten. Op zich heb ik wel bewondering voor dat ADHD-joch, dat hij alleen passief verzet pleegde. Dat hebben we inmiddels toch met hem bereikt, dat hij zich niet aan verbaal of fysiek geweld overgaf.
  Maar wie A zegt, moet ook B zeggen: nu moest ik Jan het lokaal uit krijgen. Ik haalde Paul erbij (de afdelingsleider) en die sommeerde hem naar zijn kamer te komen. Jan hield voet bij stuk. Wat moet je dan? Ter plekke een kringgesprek beleggen? We hadden al een kwartier verloren en dan was de héle wiskundeles naar de knoppen. Achteraf suggereerde iemand dat we de klas naar een ander lokaal hadden kunnen verkassen, zodat Jan in zijn sop kon gaarkoken. Of dat we gewoon met de les hadden kunnen beginnen: Paul belt vervolgens de politie en die arresteert hem wegens lokaalvredebreuk. Maar met de politie escaleer je de zaak. Paul koos voor het minste kwaad. Hij pakte Jan in de kraag en duwde hem met kracht de klas uit.
  En toen ging het mis. Jan bezeerde daarbij zijn knie en Vader maakte zich daar vervolgens kwaad over. Een logische procedure was dan geweest dat hij zich bij afdelingsleider Paul zou beklagen. Maar de klacht betrof nu juist ‘het gewelddadige gedrag’ van de afdelingsleider zelf, dus dat lag ook niet voor de hand. En zo trad alsnog de escalatie op die we juist hadden willen vermijden. De vader deed aangifte bij de politie en die deden wat ze moesten doen. Ze weten dat we bij ons op school als uitgangspunt hanteren dat zowel leerlingen als leraren zich, ook op school, aan de wet moeten houden en dat anders aangifte wordt gedaan.
  UPDATE I: Zowel mijn eerste als mijn tweede Elckerlyc-verhaal zijn (grotendeels) fictie. Mijn motto is: kenmerkend voor zo’n Grieks drama is dat alle hoofdpersonen een beetje gelijk hebben. Zojuist heb ik de Utrechtse editie van het AD (15/11/2011 blz.1 en blz.3) gekocht, waarin de adjunct-directeur van De Linie zijn versie van het voorval geeft (zie ook de verkorte onlineversie van het AD-artikel en De Telegraaf 15/11/2011). Bij het schrijven van het bovenstaande, tweede Elckerlyc-verhaal beschikte ik nog niet over zijn relaas.
  UPDATE II: Hedenmiddag (nog steeds 15/11) las ik in NRC-Next het relaas van een derde partij: de directeur van De Linie. Het begint een beetje op Rashomon te lijken (die film van Korusawa). Maar met dat idee dat er een soort rode kaarten in het spel zijn, heb ik in elk geval gelijk gekregen: de school heeft de jongen al ettelijke keren geschorst.
  UPDATE III: Ook een vierde partij heeft inmiddels van zich laten horen (Trouw 15/11/2011): de minister van Onderwijs. Ze heeft zelfs de school bezocht om hun een steuntje in de rug te geven (RTV Utrecht 16/11/2011). Nu het OM en de Onderwijsinspectie nog.
  UPDATE IV: Het Arondissementsparket Utrecht (16/11/2011) verklaart dat volgens het OM ‘uit het onderzoek niet (is) gebleken van enig strafbaar handelen van de adjunct-directeur’, dat hij ‘dan ook niet schuldig is aan het feit waarvan aangifte is gedaan [mishandeling] en [dat] de zaak tegen hem is geseponeerd.’ Maar in de verklaring wordt dus in het midden gelaten of uit het onderzoek is gebleken dat er bij de leerling letsel is veroorzaakt door het handelen van de adjunct-directeur. Uit het oogpunt van de leerling en zijn ouders bezien is dat een kwalijke justitiële omissie.

 3. […] in de les en verbaal geweld tegen personeel in de top-drie redenen voor schorsing. Onlangs kwam een dertienjarige leerling van De Linie in het nieuws die al ettelijke schorsingen achter de rug had. Ditmaal werd hij […]