Engels op de basisschool:
Eerste Kamer aan zet

/

Dinsdag 22 september: vanmiddag en vanavond behandelt de Eerste Kamer het wetsontwerp dat 15% Engels op de basisschool mogelijk maakt: één dagdeel per week voor groep 1 t/m groep 8. De beraadslagingen zijn gepland van 15:45 tot 17:50 en van 21:10 tot 23:40 uur. Ze zijn live te volgen op uw PC, althans als u Windows Media Player geïnstalleerd hebt.
Het wetsontwerp is controversieel omdat in het wetsontwerp niet als voor­waarde is opgenomen dat kinderen met taal- of leerachterstanden gewoon in een 100% Nederlandstalige klas worden geplaatst en omdat niemand kan voor­spellen of 15% Engels schadelijk is voor hun schoolvorderingen. De Tweede Kamer heeft de regering in de motie-Rog opgeroepen dat alsnog te onder­zoeken. Wat vinden de onderwijswoordvoerders uit de eerstekamerfracties daarvan?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Engels op de basisschool:
Eerste Kamer aan zet”

  1. Even een tussenstand na het middagdebat (waaraan alle fracties behalve 50PLUS, CU, SGP en PvdD hebben deelgenomen). De meeste fracties zijn ervan overtuigd dat vvto in principe goed is voor iedere leerling, mits men zorgt voor voldoende differentiatie binnen en tussen scholen. Kamerbreed leven er zorgen over het ontbreken van waarborgen m.b.t. de kwaliteit van de onderwijsgevenden. PvdA, SP en GL maken zich zorgen over het effect (van vvto) op achterstandsleerlingen en menen dat daar nader onderzoek naar moet worden gedaan, maar ook VVD en OSF vinden dat het effect (van tpo) op de taalontwikkeling Nederlands goed gemonitord moet worden. Het is niet ondenkbaar dat SP en PVV tegen het wetsontwerp zullen stemmen, maar het is te hopen dat zij zich wél achter een eventuele motie à la Rog zullen stemmen om de staatssecretaris te dwingen de effecten op achterstandsleerlingen na invoering van het wetsontwerp te onderzoeken. Verbazend genoeg heeft het CDA zich nog niet daarover uitgesproken: denkt de eerstekamerfractie daar anders over dan de partijgenoten in de Tweede Kamer?

  2. Hier de beide stenogrammen, alsmede de drie ingediende moties en het videoverslag van de plenaire vergadering d.d. 22/9/2015. Aanstaande dinsdag volgen de stemmingen. Het debat werd ontsierd door het feit dat men, sprekend van tweetalig onderwijs, onvoldoende onderscheid maakte tussen vvto, vvto-met-max15%-onderdompe­ling en tweetalig-onderwijs-(tpo)-met-max50%-onderdompeling. Maar met een beetje goeie wil kun je concluderen dat de staatssecretaris vanaf 2018 tweejaarlijks gaat rapporteren over de vraag in hoeverre 7 tot 15% onderdompeling schadelijk moet worden geacht voor de schoolloopbaan van risicoleerlingen. Over de bevoegd- en bekwaamheidseisen van de leerkrachten houdt de staatssecretaris voet bij stuk: dat wordt aan de zelfregulering van het onderwijsveld overgelaten, in casu aan de bereidheid van scholen een door EP-Nuffic erkend keurmerk te verwerven. De Onderwijsinspectie beperkt zich tot het toezicht op de algemene deugdelijkheidseisen.
    UPDATE: De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp op 29/9/2015 aangenomen. VVD, D66, CDA, GL en PvdA stemden voor, alsmede CU, SGP en 50PLUS. De SP, PVV, PvdD en OSF stemden tegen. Ook de motie-Nooren werd aangenomen, maar CDA stemde tegen omdat zij de motie overbodig vond. De motie-Bruijn: alleen SGP en PVV stemden tegen (SP stemde vóór, nu het wetontwerp tegen haar zin is aangenomen). Motie-Pijlman: ingetrokken.