Engels op de basisschool: het FLiPP-project

/

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen hebben sinds 2010 wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vroeg vreemde­talenonderwijs (VVTO) op de basisschool. Meer in concreto onderzochten zij vier- tot zesjarige leerlingen die van meet af aan in groep 1 onderwijs in het Engels kregen. Opdrachtgever was het ministerie van OCW. Dit FLiPP-project (Foreign Languages in Primary School) had ten doel gegevens te verzamelen op basis waarvan de wetgever kan besluiten of basisscholen gedurende maximaal 15% van de lestijd (dus max. drie uur per week) mogen afwijken van de verplichting het Nederlands als instructietaal te hanteren. November 2012 heeft het team zijn eindverslag gepubliceerd.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.