Engels op de basisschool (II)

/

Minister Plasterk heeft onlangs een beleidsreactie geschreven op het advies Vreemde Talen in het Onderwijs (Onderwijsraad, juni 2008). Eén van de hete hangijzers is de plaats van het vak Engels op de basisschool. De minister gaat laten uitzoeken of het verantwoord is het vervroegd vreemdetalenonderwijs (VVTO) te legaliseren. Welke vragen zouden de onderzoekers moeten beantwoorden?
Lees verder … (PDF, verbeterde versie)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Engels op de basisschool (II)”

  1. Engels op de basisschool (III): zes kamermoties…

    In de Tweede Kamer is ernstige kritiek geuit op de bestaande en geplande praktijken rond het schoolvak Engels in het basisonderwijs: bij de kamerdebatten op 8 en 15 april en bij de stemmingen op 21 april. Gedebatteerd werd naar aanleiding van een advie…