Engels op de basisschool (IV)

/

Hoogedelgestrenge voorzitter der Tweede Kamer! In artikel 9 lid 8 WPO staat dat Nederlands de voertaal in het basisonderwijs is. Uw Kamer heeft mij verzocht te onderzoeken of de Rotterdamse openbare basisscholen die vervroegd of versterkt vreemdetalenonderwijs verzorgen, binnen dat wettelijke kader blijven. Vorige week heb ik u daarover in een brief plus bijlage uitsluitsel gegeven. Tot mijn spijt moet ik u echter meedelen dat ik u onvolledig en deels onjuist geïnformeerd heb. Ik stelde dat het Engels slechts 30 tot 180 minuten per week als voertaal gehanteerd wordt. Maar volgens de website Earlybirdie gaat het om twee en in de onderbouw zelfs minimaal drie volle klokuren per week:
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Engels op de basisschool (IV)”

 1. Met toestemming van het Ministerie begint het Europees Platform op 1/1/2010 een driejarige proef met TTO: 30 basisscholen geven in elke groep (dus van groep 1 t/m groep 8) 225 minuten per week onderwijs in het Engels. Per schoolbestuur mogen maximaal 3 scholen aan de proef meedoen. Dat zijn dus maximaal drie van de vijftien Rotterdamse openbare EarlyBird-scholen die hun leerlingen uit groep 1 en 2 momenteel al minimaal 180 minuten per week in een Engelstalige leeromgeving onderdompelen. Ik denk dat de Tweede Kamer nog eens even moet navragen wat de staatssecretaris precies van plan is.
  UPDATE: De Vaste Kamercommissie heeft op 15/10/2009 besloten dat de staatssecretaris op korte termijn nadere informatie moet geven over de verschillen tussen het EarlyBird-project en het driejarige proefproject.
  TWEEDE UPDATE: In haar nietszeggende kamerbrief d.d. 20/11/2009 wordt die nadere informatie niet gegeven door de staatssecretaris.

 2. Vier gemeenten van de stadregio Eindhoven willen tweetalig onderwijs op de basisschool (ED 12/7/2011). Ze hanteren een nieuw argument: een beter vestigingsklimaat voor internationale of buitenlandse bedrijven en internationale of buitenlandse kenniswerkers.

 3. Het driejarige proefproject (Pilot-15%) wordt beschreven op de website van het Europees Platform. Doel is om ‘eerst te onderzoeken of een dergelijke verandering gewenst en gerechtvaardigd is (…). Na afloop van dit pilot-project zal een verslag worden opgesteld aan de hand waarvan het Ministerie (…) kan besluiten of een wetswijziging op het punt van lesgeven in een vreemde taal gerechtvaardigd is.’ Het Europees Platform laat in het vage hoe en door wie het begeleidende onderzoek verricht wordt. Wel wordt verwezen naar een ander onderzoek (FLiPP), te verrichten door de universiteiten van Groningen en Utrecht. In een toespraak (mei 2011) laat de minister weten dat beide rapportages in 2013 verwacht kunnen worden.
  Op 22/8/2011 publiceerde Liv Persson, promovendus bij het Utrecht Institute of Linguistics OTS, een oriënterend artikel over vreemdetalenonderwijs op de basisschool. Het onderzoeksproject Pilot-15% blijft daarin ongenoemd.
  UPDATE: De RU Groningen laat in een nieuwsbericht (14/3/2012) weten dat de eindresultaten van het FLiPP-project eind 2012 beschikbaar komen.

 4. De Stichting Taalverdediging bericht op haar website dat de Rotterdamse rechtbank op 20 mei haar civiele procedure tegen BOOR, het bestuur van de openbare scholen aldaar, ter zitting heeft behandeld. De inzet is of het schoolbestuur op de Rotterdamse EarlyBirdscholen niet alleen in strijd met de wet handelt maar de betrokken leerlingen ook schade toebrengt (onrechtmatige daad). De rechterlijke uitspraak wordt begin november verwacht. Op dezelfde site wordt bericht dat twee van deze scholen zich genoodzaakt hebben gevoeld hun achterstandsleerlingen een remedial zomercursus aan te bieden. Ongetwijfeld gaat het hier mede om taalachterstanden in de Nederlandse taal.