Engelstalig hoger onderwijs

/

Hogeronderwijsdocenten die hun lessen in het Engels geven, moeten een attest van een erkend instituut kunnen overleggen ten bewijze dat ze die taal op C1-niveau geheersen. Deze regel is met ingang van dit studiejaar door de Vlaamse overheid ingevoerd. Het ERK-niveau C1 is lager dan het near-native niveau (C2), maar substantieel hoger dan bijvoorbeeld het beheersingsniveau dat door bovengemiddelde Nederlandse vwo-abituriƫnten bereikt wordt (B2). Heel wat Vlaamse docenten hebben dus in 2012/13 dat attest trachten te halen, doch tien Ơ twintig procent blijken vooralsnog onder het vereiste niveau te scoren (Het Nieuwsblad 23/9/2013). De universiteiten en hogescholen vragen nu om een clemente overgangsregeling.
En nog een vraagje tot slot: wie worden er eigenlijk tot de docenten gerekend? Geldt de Vlaamse regel ook voor de onderwijsgevenden die de Engelstalige werkcolleges leiden, de Engelstalige practica, werkgroepen, scripties en stages begeleiden of de Engelstalige tentamens nakijken?
Zie ook: Engelstalig onderwijs (13/1/2007), Kamerbrief OCW (18/12/2009)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Engelstalig hoger onderwijs”

  1. Een heel andere vraag: wat moet een Nederlandse onderwijsinstelling doen als er Engelstalige docenten of studenten tot lid van een medezeggenschapsorgaan verkozen worden? Nogal wiedes: dan moeten ze als de wiedeweerga Nederlands leren! Maar als je geld teveel hebt, kun je de vergaderstukken natuurlijk tweetalig maken en ter vergadering een tolk ter beschikking stellen. Bij de Erasmus Universiteit kiezen ze echter een andere oplossing: zowel de vergaderstukken als de vergaderingen zelf gaan in het Engels (Erasmus Magazine 12/9/2013). Ter waarborging van de kwaliteit van de medezeggenschap zouden we dan wel mogen verlangen dat alle betrokkenen de Engelse taal op C1-niveau beheersen …

  2. De Morgen (27/9/2013) bericht: van de 1933 universitaire docenten die vóór 1 september een attest moesten overleggen, zijn er 107 (6%) die zich niet aan een taaltest hebben onderworpen.
    Update: De Vlaamse regering heeft de deadline verschoven naar 1/2/2015.

  3. Een Leuvense fysicahoogleraar die vloeiend Engels spreekt, weigert de taaltest af te leggen (De Morgen 7/10/2013): “De Duitser Albert Einstein werkte in de VS. Hij kende het Engels niet goed, hij was dyslectisch en kon niet goed spellen. Door de taaltest zou Einstein vandaag geen professor kunnen worden aan een Vlaamse universiteit.”