Ergonomie in de klas

/

Beste Kim, je klaagt op het Scholierenforum (17/9/2011) over het meubilair bij jou op school. Je bent niet gehandicapt, maar gewoon wat klein van stuk (1,68 meter). Je krijgt pijn in je knieën doordat de stoelen te hoog zijn: je voeten bungelen boven de vloer. Op het forum komt ook een lange jongen (1,95 meter?) aan het woord, wiens knieën in de knel komen. In arren moede woont hij de lessen onderuitgezakt bij. Je constateert dat de school niet staat te trappelen om dit soort problemen voortvarend op te lossen.
Ik heb op internet gezocht of er regels bestaan waar de school zich aan moet houden. Er blijkt wel een Europese NEN-standaard te bestaan, samengevat in een Neder­landse brochure en nader uitgelegd op een Vlaamse website. Volgens de deskundigen mag van scholen worden verwacht dat ze aangepaste (of verstelbare) tafels en stoelen aanbieden, zodat iedere leerling zonder lichamelijke risico’s en ongemakken de schooldag door kan komen. Maar sinds 2007 is de arbo-wet niet meer op leerlingen en studenten van toepassing, behalve als het gaat om bezigheden welke vergelijkbaar zijn met die van werknemers. Dus wat het leerlingenmeubilair betreft, heeft de school van de Arbeidsinspectie niets meer te vrezen. En zij moet het wel heel bont maken voordat de Onderwijsinspectie in het geweer komt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Ergonomie in de klas”

  1. Als Kim eerstejaars op ROC ASA in Amersfoort was, had ze haar probleem aan de schoolarts kunnen voorleggen. Deze mbo-instelling experimenteert, samen met GGD Midden-Nederland, met het preventieprogramma Schoolkracht. Iedereen mag op consult en wie drie keer door ziekte verzuimd heeft, is zelfs verplicht naar de schoolarts te gaan.