Ervaringen van een brugpieper

/

Ik zit hier nu drie weken in de brugklas. Vergeleken met de basisschool is dat toch wel een hele omschakeling. Op de basis­school hadden we een heel uur lunchpauze, van 12 tot 13 uur. Hier op de nieuwe school is die pauze met de helft ingekrompen: van 13 tot 13:30 uur. Verder hadden we op de basisschool een speelkwartier (1,5 klokuur na de start). Die tussentijdse pauze is hier weliswaar bijna tweemaal zo lang, maar zij komt pas 2,5 klokuur na de start. ’s Ochtends hebben we hier dus een continurooster van vijf les-uren ad 50 minuten, onderbroken door een halfuurtje pauze na het derde les-uur, terwijl pas na het vijfde les-uur een halfuur pauze is ingeruimd om te lunchen. Ik vind dat een on­doelmatige tijdsindeling:
(a) 2,5 klokuur ononderbroken werken is te lang; in het derde les-uur steek je nauwelijks meer wat op, want als je je goed wil blijven concentreren, heb je na twee klokuren echt een pauze nodig;
(b) vier klokuren na het ontbijt, dus op z’n laatst om 12 uur, ben je echt aan een stevige lunch toe; uitstel van de lunch naar 13 uur maakt dat je in het vijfde les-uur nauwelijks meer wat presteert, ook al krijg je omstreeks 11 uur gelegenheid al een voorschot op je lunch te nemen;
(c) volgens mij is het ook hartstikke ongezond om de lunch over ettelijke uren te spreiden in plaats van je hele lunch in een korter tijdsbestek te concentreren;
(d) op de basisschool gebruikte je een aanmerkelijk deel van beide pauzes voor sport en spel (waarmee je jezelf bijtankte voor de daaropvolgende uren), maar hier op de nieuwe school heb je daar nauwelijks tijd voor, want je hebt die beide halfuurtjes nodig om uit te puffen en je lunch naar binnen te werken.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Ervaringen van een brugpieper”

  1. Middelbarescholieren krijgen twee à drie lesuren Lichamelijke Opvoeding per week (nulmeting Mulier Instituut 2014). In groep 3 t/m 8 van de basisschool worden gewoonlijk twee lesuren per week Gymnastiek gegeven, doch één op de vijf scholen biedt slechts één lesuur per week (nulmeting Mulier Instituut 2013).