Ethische grenzen van het verdienmodel

/

Moesje zit in het laatste jaar van de hbo-opleiding Commerciële Economie (Fok 27/3/2013). Moesje heeft gehoord dat zo’n veertig procent van de ingeleverde eind­verslagen pleegt te worden afgekeurd. In dat geval moeten de betrokken studenten na de zomervakantie een tienweeks hersteltraject doorlopen. Pas als hun vervolgens de go-beslissing is toegekend, mogen ze het bachelorexamen met een eindpresentatie (c.q. portfolio-assessment) afronden. Moesje vraagt zich af, of 40% niet exorbitant veel is. Met andere woorden: schort er niet iets aan de begeleiding van het afstudeerproject, of worden er soms overmatig hoge eisen aan het verslag gesteld?
Maar Moesje had ook een fundamenteler vraag kunnen opwerpen: welk verdienmodel wordt door de faculteit gehanteerd en welke ethische grenzen neemt zij daarbij in acht? In ethisch opzicht moet de faculteit zorgvuldig met de tijd van haar studenten omspringen en hen niet onnodig op kosten jagen. Maar in bedrijfseconomisch opzicht is zij erbij gebaat hun studieduur een beetje op te rekken. Elke extra maand studieduur levert haar immers een extra maand collegegeld op (€ 183,50 per student). De kritische vraag rijst dus of de beslissing om het afstudeertraject van 40% van de afstudeerders over de zomervakantie heen te tillen, niet voornamelijk is ingegeven door het facultaire verdienmodel. Als ze pas 1 september met een tienweeks hersteltraject mogen starten en vervolgens nog vier weken op de finale examensessie moeten wachten, zijn ze minimaal drie maanden ad € 183,50 kwijt. Dat is minimaal 550 euro extra collegegeld per student.
Vraag 1: waarom wordt voor het hersteltraject tien volle weken uitgetrokken, ongeacht de benodigde herstelinspanningen?
Vraag 2: had het hersteltraject niet in de zomervakantie kunnen worden afgerond? De studenten hebben immers collegegeld betaald voor het hele studiejaar, en dat loopt tot 31 augustus.
Vraag 3: kan de faculteit de noodzaak van een finale examensessie eigenlijk wel voldoende onderbouwen? In artikel 7.10 van de wet staat dat studenten voor het examen geslaagd zijn zodra ze alle onderwijseenheden die tot de opleiding behoren, met goed gevolg doorlopen hebben, tenzij de examencommissie ook nog een eigen onderzoek wenst in te stellen. De wetgever staat zo’n finale examensessie dus toe, maar het is niet de bedoeling dat de faculteit dit als vrijbrief opvat om studenten alleen maar extra collegegeld uit de zak te kloppen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Ethische grenzen van het verdienmodel”

  1. […] Ethische grenzen van het verdienmodel (II) […]

  2. Hoe gaat een eindgesprek, vraagt _Loki (Fok 2/4/2013).