Etnische registratie

/

Het alcoholgebruik van rooms-katholieken is nog steeds verontrustend hoog, in vergelijking met de drankzucht van andere groeperingen in de Nederlandse samenleving, zo meldt het Ministerie van Volksgezondheid. En minister Opstelten laat weten dat de geregistreerde criminaliteit onder grieks-orthodoxe en hindoestaanse ingezetenen nog steeds schril afsteekt tegen die van de gemiddelde Nederlander. Excuus, deze berichten zijn uit de lucht gegrepen. In het algemeen acht men het in strijd met de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat dat overheidsinstellingen de burgers uitsplitsen naar religie of etniciteit. Maar het Ministerie van Onderwijs neemt het niet zo nauw: ‘Rooms-katholieke basisscholen zijn het minst vaak een zwakke of zeer zwakke school. Ze worden op de voet gevolgd door algemeen-bijzondere basisscholen. De islamitische basisscholen scoren relatief het slechtst.’ Dat nieuws wordt prominent uitgevent in de eerste alinea van een nieuwsbericht van de Onderwijsinspectie (24/3/2011).
Vorig jaar bracht de Inspectie een rapport uit waarin het profiel van zeer zwakke scholen beschreven werd. Het zijn vaak ‘kleine scholen, gelegen buiten de vier grote steden en op het platteland in de noordelijke provincies.’ Ook zijn het vaker ‘open­bare scholen, islamitische scholen of vernieuwingsscholen die een eigen pedagogisch-didactisch concept hanteren.’ En ze ‘herbergen (…) twee keer zo vaak veel achter­standsleerlingen (zowel autochtoon als allochtoon)’, oftewel gewichts­leerlingen die uit achterstandsgroepen afkomstig zijn. Verder is in dit verband vermeldenswaard ‘dat het percentage zeer zwakke scholen waarvan de eindopbrengsten niet beoordeeld kunnen worden, met 12 procent een stuk hoger ligt dan de 1 procent landelijk’; in dat geval kijkt de Inspectie vooral naar de kwaliteit van de onderwijsprocessen en van de kwaliteits­zorg.
Gezien dit profiel is het ronduit misleidend dat de Inspectie in haar recente nieuws­bericht de islamitische scholen op de korrel neemt, zonder hun prestaties te verge­lijken met die van openbare scholen. Ook de cijfers van Friese plattelands­scholen, vernieuwingsscholen en scholen met een even groot percentage gewichtsleerlingen blijven ongenoemd. Indien het Ministerie campagne zou voeren om islamitische scholen de nek om te draaien, dan zou dit nieuwsbericht daarin prima te plaatsen zijn.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Etnische registratie”

  1. De PVV-fractie heeft tevergeefs getracht met kamervragen olie op het vuur te gooien, zo blijkt uit het antwoord (8/4/2011) van het ministerie. Maar het ministerie distantieert zich niet van de tendentieuze berichtgeving van de Onderwijsinspectie.

  2. De ooievaardichtheid van een gemeente is gunstig voor het geboortecijfer. De Onderwijsinspectie ziet er geen been in, correlaties tot causale relaties te verheffen. In een recent nieuwsbericht (11/4/2011) worden kleine plattelandsscholen op de korrel genomen. Ouders doen er volgens de Inspectie onverstandig aan, hun kind op zo’n kleine school te doen, want vaak zijn dergelijke scholen zwak of zeer zwak.

  3. Jaap Dronkers (Volkskrant 19/4/2011) zet vraagtekens bij de stelling dat islamitische scholen slecht presteren.

  4. […] of gescheiden of in kleine plattelandsdorpen woonachtige ouders kiest. In een vorig blogbericht verweet ik de Onderwijsinspectie dat zij zich voor politieke karretjes liet spannen met haar […]