EUR-studenten: verplicht vrijwillige bijdrage

/

Eerste- en tweedejaars rechtenstudenten van de Erasmus Universiteit zijn verplicht jaarlijks, bovenop het collegegeld, circa 700 euro aan de faculteit te betalen. Voor dat geld krijgen ze een digitaal pakket waarin de voorgeschreven en aanbevolen boeken zijn opgenomen (OER art. 21). De apparatuur- en printkosten komen uiteraard voor hun eigen rekening. De faculteit verdient er niets aan en het komt de kwaliteit van het onderwijs volgens haar ten goede. Inmiddels is de regeling ietwat afgezwakt (VSR 21/9/2013): studenten die zich (al dan niet om financiële redenen) aan deze verplichting onttrekken, worden in tweederangs werkgroepen ondergebracht. Ook in twee opleidingen bij Sociale Wetenschappen moeten EUR-studenten een digitaal pakket aanschaffen. Doen ze dit niet, dan hebben ze vanuit hun studieadres en buiten kantoortijden geen toegang tot de digitale voorzieningen van de faculteit.
Een maandje geleden heeft een lid van de Rotterdamse universiteitsraad dit soort regelingen aan de kaak gesteld (VSR 9/9/2013). Is deze ‘gedwongen winkelnering’ een verkapte verhoging van het wettelijk collegegeld, dat toch al 1835 euro bedraagt? Worden armlastige studenten die studieboeken liever lenen of tweedehands kopen, hiermee niet gediscrimineerd? Wordt de ontwikkeling in de richting van 7×24-uurs studie zodoende niet gefrustreerd? En wat zijn de consequenties voor de studiekosten van studenten die studievertraging oplopen? Inmiddels heeft de Universiteitsraad het College van Bestuur om opheldering gevraagd (VSR 30/9/2013). Daarop heeft het College toegezegd een werkgroep in te stellen om dit soort ontwikkelingen te monitoren (VSR 3/10/2013).
Bron: Erasmus Magazine (3/10/2013 pp. 10, 20, 21).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.