EUR: zittenblijvers verwijderd

/

De Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit (EUR) kent sinds het studiejaar 2011/2012 een nieuwe studieopzet voor de propedeuse. Wie niet alle 60 studiepunten haalt, wordt (behoudens persoonlijke omstandigheden) met een Bindend Studieadvies (BSA) uit de opleiding verwijderd. Onlangs is gerapporteerd wat het effect van deze maatregel is geweest. Twee op de drie studenten is in één jaar geslaagd: vergeleken met voorgaande instroomcohorten is het rendement gestegen van 37% naar 67%. Het studietempo is dus flink omhoog gegaan en het ziet er bovendien naar uit dat het uitvalpercentage gedaald is: verwacht wordt dat na twee jaar een kleine 70% de propedeuse voltooid heeft terwijl dat bij voorgaande instroomcohorten slechts 60% was.
Hoe valt dit succes te verklaren? Een eerste factor is dat de studenten harder hebben gewerkt dankzij intensieve begeleiding en dankzij de strenge BSA-norm die hun boven het hoofd hing: vorige instroomcohorten hoefden slechts 40 van de 60 studiepunten te halen om de studie te mogen voortzetten waarna ze de resterende achterstand in hun tweede verblijfsjaar konden inlopen. Die hogere studie-inzet werd ook door een tweede factor bewerkstelligd: in vergelijking met voorgaande instroomcohorten waren de herkansingsmogelijkheden beperkt. Een derde factor is wellicht dat langzamer studeerders (bv. werkstudenten) zich niet bij de Rotterdamse faculteit hebben ingeschreven, in de verwachting dat ze geen kans zouden maken de propedeuse in één jaar te doorlopen.
Maar het ziet ernaar uit dat er ook een krachtige vierde factor in het spel is: studenten konden ook studiepunten verdienen als ze bloktoetsen en practica onvoldoende hadden gemaakt, mits daar ruimvoldoende cijfers op andere bloktoetsen en practica tegenover stonden. Vorige instroomcohorten moesten voor elk vak een voldoende halen (score 5,5), terwijl de studenten binnen dit compensatorische beoordelingssysteem met een score 4,0 kunnen volstaan. Ruim de helft van de studenten die de propedeuse in één jaar voltooiden, heeft één of meer onvoldoende bloktoetsen op zijn of haar cijferlijst staan.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.