Evidence-based onderwijs

/

Geld spreekt geen rol. Dat is het uitgangspunt van het particuliere onderwijs. De ouders betalen 18 tot 25 duizend euro per jaar, maar daarvoor krijgt de leerling ook een maximale kans om het diploma te halen (BN-DeStem 12/6/2008). De school wordt niet bekostigd door de rijksoverheid, je krijgt gekwalificeerde leraren, en er zitten maximaal negen leerlingen in een klas. Dat is natuurlijk een decadente luxe. Maar stel nou dat het werkt. Dan is er voor onderwijskundige onderzoekers alle reden om eens precies uitzoeken wat de succesfactoren zijn van het particuliere onderwijs. Daar is tegenwoordig een speciaal instituut voor: het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Evidence-based onderwijs”

  1. H. Minkema zet in zijn Volkskrantblog (5/7/2008) kanttekeningen bij Evidence-based onderwijs.

  2. Edublogger B. Verkroost (17/10/2008) attendeert op een kritisch artikel van Rogier van Reekum over de retoriek van evidence-based beleid, in het septembernummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

  3. Op het weblog Onderwijsvooruitzichten (2/5/2009) spreekt Rob Knoppert het vermoeden uit dat de kreet ‘evidence-based’ vooral in de mond wordt genomen door mensen die gekant zijn tegen onderwijsvernieuwingen. Hij pleit voor vernieuwing die ondersteund wordt door actieonderzoek. Als voorbeeld noemt hij de Pleion-scholen.

  4. Op Annette’s Actief Leren Blog (5/5/2009) wordt verwezen naar het criterium dat door de What Works Clearinghouse wordt aangelegd voor onderzoek dat de basis kan vormen voor ‘evidence-based onderwijs’: in hoeverre hebben de onderzoekers via experimenteel onderzoek aannemelijk gemaakt dat treatment T tot effect E heeft geleid? Volgens mij wordt via dergelijk onderzoek alleen maar de volgende hypothese gefalsificeerd: treatment T zal nooit tot effect E leiden. Voor mij wordt het pas interessant als de onderzoekers specificeren onder welke voorwaarden (V1 … Vn) treatment T tot effect E heeft geleid. Zodoende bekennen ze dat ze nog geen ‘evidence’ hebben kunnen aandragen over de effectiviteit van treatment T onder andere voorwaarden.

  5. De onderwijskundigen…

    Hinke Douma geeft Nederlands en Maatschappijleer in het funderend MBO. Ze is een trouwe blogger op de site van Beter Onderwijs Nederland (BON). Een van de thema’s op de BON-site is dat het onderwijs geteisterd wordt door dogmatische liefhebberije…