Examencommissie vraagt doktersbriefje

/

In sommige tentamenregelingen is een soort overmachtsclausule opgenomen: ‘Wij komen met [naam student] overeen dat wij op [eerste datum en uur] zullen toetsen of hij de gestelde leerdoelen bereikt heeft. Mocht hij door overmacht niet in staat zijn op [eerste datum en uur] aan te tonen dat hij de gestelde leerdoelen bereikt heeft, dan zullen wij hem in de gelegenheid stellen zich op [tweede datum en uur] alsnog aan de toetsing te onder­werpen.’ Met zo’n overmachtsclausule tracht men te voorkomen dat studenten zich zonder geldige reden aan de verplichtingen van hun reguliere tentamencontract onttrekken en onnodig beroep doen op inhaalfaciliteiten.
Ruud Schotten, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, vindt zo’n clausule onwerkbaar (DUB 11/3/2014). Hij heeft er met name bezwaar tegen dat de student in geval van overmacht een doktersbriefje moet overleggen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.