Faciliteiten voor werkstudenten

/

Op termijn wordt het collegegeld voor deeltijdstudies drastisch verhoogd, althans als de recente hogeronderwijsplannen van het ministerie doorgang vinden. Wie werkt naast zijn studie, zal dus een groot deel van zijn arbeidsinkomen als collegegeld moeten afdragen. Overigens staat daar tegenover dat de langstudeerboete voor deze deeltijdopleidingen-nieuwe-stijl wordt afgeschaft.
Werkstudenten staan dan voor de vraag of ze zich niet beter, tegen het lagere collegegeld van 1800 euro per jaar, voor een voltijdse studie kunnen inschrijven. In dat geval moeten ze de langstudeerboete (de collegegeldtoeslag van 3100 euro per jaar) voor lief nemen, maar die is pas verschuldigd nadat ze de nominale cursusduur van hun bacheloropleiding (c.q. master­opleiding), vermeerderd met een uitloopjaar, verbruikt hebben.
De beleidsvraag voor universiteiten en hogescholen is nu in hoeverre ze de werkstudent binnen hun voltijdse opleidingen tegemoet willen komen. Zijn zij bereid voor hem (haar) faciliteiten te creëren opdat hij (zij) geen onnodige studievertraging oploopt en binnen de boetevrije studie­duur zoveel mogelijk studiepunten kan behalen? Hieronder worden de faciliteiten geïnventari­seerd die werk­studenten zouden verwelkomen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Faciliteiten voor werkstudenten”

  1. Foutje in voetnoot 2: uit de beantwoording van kamervragen (5/4/2012) blijkt dat niet 1 oktober maar 30 september de peildatum is voor het meten van verbruikte inschrijvingsjaren.

  2. In mijn opstel behandelde ik een beleidsvraag voor universiteiten en hogescholen: moeten we studiefaciliteiten voor werkstudenten scheppen? Die beleidsvraag wordt pas een gewetensvraag als zij (mét mij) van oordeel zouden zijn dat in principe aan iedere burger gelegenheid behoort te worden gegeven hoger onderwijs te volgen, óók als deze zich daartoe niet in de schulden wenst te steken.