Ferry Haan over het studiehuis

/

Ik hou niet van vooroordelen. Ik laat me niet door geborneerde zwartkijkers op stang jagen. Onderwijsvernieuwingen moeten een kans krijgen. Maar Ferry Haan, de zij-instromer van de Volkskrant, vertelt onbevangen hoe het in de praktijk eraan toe­gaat, in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Naast de klassikale lessen is er wekelijks voor zijn vak één studie-uur verroosterd waarin de leer­lingen individueel aan hun taken werken, onder toezicht van hun docent. Niks nieuws, dat doen leer­lingen op Montessori- en Daltonscholen sinds jaar en dag. Maar in het moderne Studie­huis, bij Ferry op school, zitten 60 leerlingen in één grote ruimte en naar ver­luidt zijn er ook scholen waar 90 of 120 leerlingen bij elkaar worden gezet. De bedoeling is dat op die manier de zelfwerkzaamheid bevorderd wordt, maar bij de meesten komt daar niets van terecht. Leerlingen kunnen in het massale geroezemoes de nodige concentratie niet opbrengen. En wie het betalen kan, neemt na schooltijd z’n toevlucht tot een kleinschalig huiswerkinstituut. Maar na tien jaar studiehuis wordt op de school van Ferry nu gepraat over het plaatsen van scheidingswanden. De massale studiezalen worden opgedeeld in studielokalen voor telkens 30 leerlingen, begeleid door hun vakdocent. Terug naar de didactische, menselijke maat.
Hoe kon het zo fout gaan? Er was een didactisch concept: zelfstandig doch begeleid leren. Er was een schoolleiding die ‘zelfstandig’ verving door ‘op je dooie eentje’, die geen oog had voor groepsdynamiek en die ongekende bezuinigings­mogelijkheden vermoedde. Er was een architect die voorrekende dat al die schuifwanden erg veel zouden kosten en die betoogde dat een open studielandschap esthetisch gezien veruit de voorkeur verdiende. En er waren docenten die de consequenties niet overzagen en die het allemaal lieten gebeuren. Of debiteer ik hier blinde vooroordelen?
Bron: Maak huiswerkinstituten overbodig (De Volkskrant 13/5/2009)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Ferry Haan over het studiehuis”

  1. De directe aanleiding tot het Volkskrantartikel van Ferry Haan wordt gevormd door recente aanbevelingen van de Onderwijsraad om buitenschoolse huiswerkbegeleiding tot onderwerp van overheidsbeleid te maken. Zie ook deel I van de bijbehorende studie Uitwijken en Inbrengen. Ferry is van mening dat men moet beginnen met verbetering van de binnenschoolse huiswerkbegeleiding.
    De opzet van de keuzewerkuren in Ferry’s school, de JP Thijsse Scholengemeenschap in Castricum, werd in 2002 door de KPC-groep beschreven (p.39). Door Trees Haaksma c.s. werden, eveneens in 2002, acht andere praktijkvoorbeelden behandeld.

  2. Ferry Haan (VK 10/3/2010) bericht dat de scheidingswanden inmiddels geplaatst zijn, maar met dat nieuws kan je geen hele column vullen. Daarom proclameert hij dat deze bouwkundige ingreep tegelijkertijd het einde van het Studiehuis markeert. Ik snap zijn logica niet helemaal. Hoe zou het ondertussen met zijn keuzewerkuren vergaan zijn, en met de binnenschoolse huiswerkbegeleiding? De columnist maakt zich er wel erg gemakkelijk vanaf.