Ferry Haan over zelfstandig werken

/

In de middelbareschoolklas van de zij-instromer Ferry Haan (De Volkskrant 4/11/2009) zitten grofweg drie soorten leerlingen: (a) de leerlingen die hun taken goed weten te plannen en zelfstandig weten uit te voeren zonder een beroep te hoeven doen op een huiswerkinstituut, (b) degenen wier gebrek aan planningsvaardigheid, zelf­discipline en concen­tratievermogen wordt opgevangen door een huiswerkinstituut en (c) de underachievers die de begeleiding van een huiswerkinstituut nodig hebben maar die dat niet kunnen betalen. Hij vindt het asociaal dat kinderen van minder draag­krachtige ouders (categorie c) dus minder kansen hebben om hun diploma te halen. Daarom stelt hij voor, het reguliere onderwijs zodanig in te richten dat het niet zo’n zwaar beroep doet op planningsvaardigheid, zelfdiscipline en con­centratie­vermogen van de leerling. Zorg dat de school de functies van het huiswerkinstituut overneemt. Om de merites van dit voorstel af te wegen, moeten we kijken naar het profiel van de drie groepen leerlingen die door Ferry Haan onderscheiden zijn.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Ferry Haan over zelfstandig werken”

  1. […] Harm Bosma bericht over een Nijkerkse moeder die binnen de gemeente met hulp van vrijwilligers gratis huiswerk­begeleiding van de grond wil krijgen (Stentor 19/10/’11). Vele middelbarescholieren, waaronder haar zoon, ontberen de plannings­vaardigheden en de zelfdiscipline die nodig zijn om hun buitenschoolse tijd verstandig in te delen. En vele ouders hebben het geld niet om een commercieel huiswerkinstituut in te schakelen. Onzin, zegt lerarenopleider Ton van Haperen, buitenschoolse huiswerkbegeleiding ontleent haar bestaansrecht aan de gemakzucht van ouders en de lamlendigheid van scholen, en daarmee ontneemt men de leerlingen alle verantwoordelijkheid voor eigen schoolsucces (Volkskrant 17/10/2011). Maar de Onderwijsraad heeft een veel genuanceerder standpunt over dergelijk uitgebreid onderwijs. En wat de vermeende gemakzucht van ouders betreft, moet men niet vergeten dat beide ouders tegenwoordig gewoonlijk een baan hebben: bevordering van de arbeidsparticipatie is een beleidsprioriteit van de overheid! Bovendien kunnen vele ouders hun kinderen niet de nodige woonomstandigheden bieden om ongestoord huiswerk te maken, terwijl ze evenmin het opleidingsniveau bereikt hebben om hen vervolgens te kunnen overhoren. Een verlengde schooldag van 8.30 tot 17.00 zou een oplossing kunnen zijn (bij voorkeur onderbroken door een uurtje sport): met gesuperviseerde huiswerkklasjes en computerfaciliteiten om leerlingen ter plekke feedback te geven op het resultaat van hun leerwerk. Of zoals Ferry Haan ooit bepleitte: zorg dat de school de functies van het huiswerkinstituut overneemt. […]