Fraudepreventie

/

Het terugdringen van fraude en plagiaat is gestoeld op twee pijlers: (1.) een goede voorlichting moet studenten voor ongewenst gedrag behoeden en (2.) een con­sequente bestraffing moet hen daartoe afschrikken. Aldus vat Emiel van Dongen (Univers 6/12/2007) het beleid van de Universiteit van Tilburg samen. De UvT heeft een Themaweek Fraude georganiseerd om haar studenten tot integer studiegedrag aan te sporen. Zal het integriteitsbeleid van een onderwijsinstelling veel effect sorteren als het uitsluitend op deze twee pijlers rust? Ik denk van niet.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Fraudepreventie”

  1. Ik ben misschien een achtste pijler tegengekomen: ontstressing. Een Belgische ziektekosten­verzekeraar, CM Midden-Vlaanderen, heeft een enquête gehouden onder Gentse studenten (çava magazine, winter 2007 p.32-37). In de jaarlijkse examenperiode, in juni, schiet bijna iedere student in de stress. Dat gaat gepaard met allerlei klachten, zoals oververmoeidheid (57%), prikkelbaarheid (47%), hoofdpijn (33%), slaapstoornissen (30%). Van de studenten neemt 17% z’n toevlucht tot regelmatig medicijnengebruik (meer dan één keer per week) en 63% tot minder frequent gebruik. Van de gebruikers kiest 56% voor vitamine- of mineralenpreparaten, 30% voor pijnstillers en 26% voor concentratieverhogende middelen. Van de vrouwelijke studenten gebruikt 11% slaap- en kalmeringsmiddelen; en van de manlijke studenten gebruikt 10% stimulerings- of pepmiddelen.
    Ik zou me kunnen voorstellen dat stress (en/of het gebruik van middelen tegen stress) het moreel oordeelsvermogen van de student aantast. Iemand die gestresst en/of ‘onder invloed’ is, verliest zijn/haar normale morele zelfbeheersing. Als dat allemaal waar is, zou ‘ontstressing’ (het wegnemen van factoren die stress veroorzaken) een achtste pijler kunnen zijn voor een beleid gericht op fraudepreventie.

  2. […] gedaan van de bron ‘Jansen, dr. P. (2010), personal communication’. Tag: plagiaat (1, 2, 3, […]

  3. […] aanleiding nog eens met een frisse blik te kijken naar de maatregelen van fraudepreventie die ik in een eerder blogbericht onderscheiden heb. Wat zijn de pijlers van een programma ter bestrijding van studiefraude? Lees […]