Free speech on campus (II)

/

De locatie Chatanooga van de openbare University of Tennessee heeft in de open lucht een Speakers Corner, waar studenten, docenten en buitenstaanders, mits regulier aangemeld, hun zegje mogen doen, al dan niet met behulp van een geluids­versterker. Om de spreker te beschermen is in een straal van circa tien meter met sierbestrating en plastic kegels het gebied gemarkeerd dat de toehoorders niet mogen betreden. De orde wordt bewaakt door universitaire veiligheids­medewerkers. De afgelopen weken nam de hagepreker Angela Cummings het woord, tot misschien wel 75 decibel versterkt, om de zondige goegemeente met hel en verdoemenis te bedreigen. Op 15 november kwam student Cole Montalvo langsgefietst en hij kreeg genoeg van dat orthodox-christelijke geluidsgeweld. Om zich verstaanbaar te maken fietste hij tot over de rand van de cirkel, viel de evangelist in de rede en riep haar toe: misschien moet u eens ophouden iedereen zondaars te noemen en iedereen te beschreeuwen. Binnen de kortste keren stonden er een paar veiligheidsmedewerkers om hem heen. En omdat hij niet terstond gevolg had gegeven aan hun sommatie zich buiten de cirkel te begeven, werd hij tegen de grond gewerkt en geboeid afgevoerd. Het incident werd door een medestander van Cummings gefilmd en op haar YouTube-sectie geplaatst.
Het incident roept de volgende vragen op. (a) De universiteit kan studenten niet dwingen aan extracurriculaire bijeenkomsten deel te nemen. In hoeverre moet de universiteit in dat verband voorkomen dat diegenen die aan de spreker geen boodschap hebben, ongewild aan zijn of haar geluidsgeweld worden blootgesteld: is het niet beter de sprekerslijst wekelijks te publiceren en sprekers te verbieden méér geluidsversterking te gebruiken dan nodig is om zich verstaanbaar te maken tegenover het publiek (if any) dat zich rond de cirkel heeft opgesteld? (b) De openbare universiteit moet ervoor zorgen dat sprekers hun recht op vrije meningsuiting kunnen uitoefenen, maar in hoeverre moet zij als bestuurder van de learning community tevens waarborgen dat toehoorders (zoals Cole Montalvo) gelegenheid krijgen met gelijke wapens (75 decibel) met de spreker in discussie te gaan?
Bron: Huffington Post (17/11/2013), het YouTubefilmpje (15/11/2013)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Free speech on campus (II)”

  1. Susan Kruth (FIRE 19/11/2013) geeft achtergrond en commentaar op het incident. FIRE is een organisatie die actie voert voor free speech on campus.

  2. Universities UK, de Britse zusterorganisatie van de VSNU, heeft een persbericht (22/11/2013) uitgebracht over een leidraad die zij gepubliceerd heeft. De leidraad betreft het universitaire beleid rond buitenstaanders die uitgenodigd (c.q. toegelaten?) zijn om een spreekbeurt op de campus te houden. De Daily Telegraph (22/11/2013) focust op één onderdeel van de leidraad: volgens Universities UK is het uit een oogpunt van gelijke behandeling toelaatbaar dat mannen en vrouwen op verzoek van de spreker of organisator in verschillende zaalvakken geplaatst worden, op voorwaarde dat het ene geslacht niet (letterlijk!) wordt achtergesteld bij het andere geslacht. Een paar jaar geleden was de Universiteit van Amsterdam een andere mening toegedaan [hoewel het eigenlijk draaide om een andere vraag, namelijk of het aanvaardbaar was dat slechts één spreker was uitgenodigd en niet tegelijkertijd ook een krachtige opponent als tweede spreker].
    UPDATE I: De Daily Telegraph (11/12/2013a, 11/12/2013b) rapporteert protesten tegen seksesegregatie. En hier nog eentje in The Guardian (12/12/2013) en in de Daily Telegraph (13/12/2013).
    UPDATE II: Minister-president David Cameron vindt segregatie niet kunnen (Daily Telegraph 13/12/2013). Universities UK trekt zijn leidraad in, in afwachting van nader overleg met de Equality and Human Rights Commission (EHRC).