Gastdocent of onderzoeksobject?

/

Politicoloog Philip van Praag (UvA) geeft het vak Politieke processen en structuren. Kay van de Linde wordt door hem uitgenodigd voor een gastcollege. Als media­strateeg en PR-adviseur van Rita Verdonk is deze bij uitstek in staat de 200 aan­wezige studenten voor te lichten over de politieke processen rond een nieuwe be­weging zoals Trots op Nederland.
Vele politicologiestudenten komen later in de journalistiek terecht. Eén van de jour­nalisten-in-de-dop neemt met z’n mobieltje geluidsfragmenten op en biedt deze aan de media aan. De gerapporteerde nieuwsfeiten worden opgepikt door het weblog Geen Stijl (28/11/2008, met audiofragment). Gastheer Philip van Praag en vele van zijn studenten zijn verontwaardigd over de handelwijze van deze student (Folia Civitatis 2/12/2008, met videocommentaar). Is de lekkende student over de schreef gegaan?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Gastdocent of onderzoeksobject?”

  1. NRC-Handelsblad (3/12/2008) bericht dat de UvA-juristen zich over de kwestie hebben gebogen. Ze spreken zich niet uit omtrent de vraag of studenten informatie uit colleges naar buiten mogen brengen. Maar ze raden faculteiten aan om in de studiegids en in de studiehandleiding-per-vak te vermelden dat men niet zonder toestemming (beeld- en) geluidsregistraties mag maken.

  2. Universitair journalist Thomas Blondeau schreef in NRC-Handelsblad (5/12/2008) een opiniestuk over deze kwestie. Mooi!

  3. […] mogen studenten uit de school klappen over hun docent? Dit naar aanleiding van een gastcollege van Kay van de Linde. Wordt de privacy van docenten geschonden als een student een clandestiene beeld- of […]

  4. Op 11/12/2008 hield De Vries, staatssecretaris van Defensie, een gastcollege op de Utrechtse School voor de Journalistiek, zo bericht Coen Kaaij (Trajectum 10/12/2008). Jack de Vries heeft politicologie gestudeerd en heeft ruime, professionele beroepservaring als voorlichter/journalist (onder meer bij Defensie). Het gastcollege was vooral gewijd aan embedded journalism in militaire missies en aan zijn ervaringen als campagneleider bij het CDA.
    Het maken van beeld- en geluidsopnames was verboden en van studenten werd verwacht dat ‘wat er in de collegezaal wordt gezegd daar blijft’. Dat is een eis die door de meeste gastsprekers wordt gesteld. De organisatie berustte bij de studievereniging, maar aanwezigheid leverde wel 0,1 studiepunt op.

  5. […] moest hangen. Bron: Inside Higher Ed (29/4/2011) Tag: Registratie en openbaarheid van colleges (1, 2, […]