Gedwongen uithuwelijking en achterlating

/

Op 15 mei heeft PvdA-wethouder Jantine Kriens (Volksgezondheid, Welzijn en Maat­schappelijke Opvang) de Rotter­damse gemeenteraad in een brief bericht over voor­genomen maatregelen tegen gedwongen uithuwelijking en ‘achter­lating’ van leer­plichtige allochtone meisjes en vrouwen. Het gaat om jongeren die na de zomer­vakantie in hun land van herkomst zijn achtergebleven en die hun Nederlandse school­loopbaan dus blijkbaar afbreken c.q. onderbreken. In recente kamervragen zijn de kernpunten geformuleerd: wordt de schoolloopbaan in het land van herkomst voortgezet, is er soms gedwongen uithuwelijking in het spel en moet de Nederlandse overheid de betrokken jongeren tegen hun ouders in bescherming nemen? De wet­houder wil aan de scholen een sleutelrol geven. Tot nu toe zijn ze alleen verplicht om de leerplichtambtenaar te melden dat de betrokkene de leerplicht lijkt te verzuimen, waarna deze controleert of de leerplicht niet ontdoken wordt. Maar de wethouder overweegt daarnaast bij wijze van experiment een procedure in te voeren waarbij een leerling aan de school kan melden dat zij gedwongen uithuwelijking of achterlating vreest en waarbij zij de school een volmacht geeft de politie in te schakelen als zij na de zomervakantie niet op school zou terugkeren. De politie zou dan vervolgens een opsporingsonderzoek kunnen starten om te bekijken wat er aan de hand is.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Gedwongen uithuwelijking en achterlating”

  1. Staatssecretaris Dijksma heeft zich uitgesproken over de ‘achterlating’ van Nederlandse leerplichtigen in Egypte (Het Parool 3/6/2009): niet in hun belang maar formeel kunnen we er niets tegen doen.
    UPDATE: Correspondent Alexander Weissink (NRC 4/11/2009 p.2) schreef vanuit Kaïro een prachtige reportage over remigranten-met-kinderen, onder de (ietwat eenzijdige) kop Arabische vader wil kunnen opvoeden met tik.

  2. Op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond kan men de zelfverklaring tegen gedwongen uithuwelijking downloaden, onder het motto Liefde laat zich niet dwingen. En in één moeite door, strekt de zelfverklaring zich ook tot ‘gedwongen achterlating’ uit.

  3. De gemeente Amsterdam (3/7/2009) gaat Amsterdamse ingezetenen strenger controleren die hun minderjarige kinderen in het buitenland naar school sturen. Twee op de drie ‘achtergelaten’ jongeren zitten in Egypte, Marokko, Ghana, Suriname, Turkije of Pakistan op school. De Gemeente vermeldt niet hoeveel van de overigen in Westerse landen schoolgaan. Evenmin wordt vermeld welk percentage van de ouders slechts tijdelijk in Nederland verblijft. Uit een (zeer kleine) steekproef is naar voren gekomen dat 50% van de betrokken jongeren geen Nederlands heeft leren spreken.

  4. Anja Meulenbelt geeft op haar weblog (2/10/2009) haar impressies van een expert-meeting.