Geen alcohol onder 18 jaar?

/

Volgend jaar treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Jongeren onder de 16 jaar kunnen geen alcoholhoudende drank kopen en ze mogen dergelijke drank ook niet ‘aanwezig of voor consumptie gereed hebben’ op plaatsen die voor het publiek toe­gankelijk zijn (art. 45.1). Volgens de Derde Nota van Wijziging omvat de bedoelde publieke ruimte niet alleen de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook plantsoenen, por­tieken, stationshallen, publieke gebouwen, postkantoren, winkels en horecabedrijven. Publieke plaatsen waarvoor entree wordt geheven, zoals stadions, zwembaden, bioscopen en schouwburgen, vallen eveneens onder dit jeugdige alcoholverbod. Hetzelfde geldt voor evenementen zoals kermissen of open dagen die voor het publiek toegankelijk zijn. Alleen binnen de muren van slijterijen en supermarkten wordt uitsluitend de verkoper gestraft, zodat de jeugdige koper als getuige à charge kan optreden.
Ik neem aan dat de nieuwe regels ook voor openbaar toegankelijke stranden en natuur­gebieden gelden. Maar ik heb nog niet kunnen vinden of omheinde vakantieparken en kampeerterrreinen (verboden toegang voor onbevoegden) eveneens onder de nieuwe regels vallen. En hoe zit het nou precies met de jeugdige gasten van hotels, pensions en jeugdherbergen, en met de jeugdige opvarenden van schepen en bootjes?
Vier weken geleden is de nieuwe wet in het Staatsblad gepubliceerd. Maar inmiddels is de ChristenUnie samen met CDA, PvdA en SGP met een strenger wetsvoorstel gekomen (9/7/2012): zij willen de leeftijdsgrens naar 18 jaar verhogen. Dit initiatief­voorstel wordt gesteund door SP, GroenLinks en PvdD, zodat het momenteel op een kamermeerderheid had kunnen rekenen. De zestien- en zeventienjarigen gaan er dan in twee opzichten op achteruit: ze kunnen geen zwak-alcoholische dranken meer kopen en ze mogen op publieke plaatsen geen alcoholhoudende dranken in hun bezit hebben.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.