Geen les, maar toch een toets?

/

Ik heb dit jaar mijn vmbo-examen gehaald en ben begonnen met een mbo-opleiding. Het is hier nogal rommelig. Het gerucht gaat dat we half januari voor het vak Nederlands een toets Algemene Grammatica moeten afleggen: de techniek van zinsontleding en woord­benoeming. De toets telt mee voor het eindejaarscijfer en op basis van de eindejaars­cijfers wordt bepaald of je overgaat naar het volgende cursusjaar. Er schijnen oefen­opgaven beschikbaar te zijn, maar onze klas weet nergens van. Onze docent Nederlands is namelijk al geruime tijd afwezig en er is geen vervangende docent geregeld. Zodoende is het onderwijs in de afgelopen maanden stilgevallen en weten we niet waar we aan toe zijn. We hebben tot nu toe slechts één grammatica-les gehad.
Morgen begint de kerstvakantie en ik maak me ernstige zorgen. Mogen ze ons aan een toets onderwerpen terwijl zij ons niet het onderwijs hebben gegeven dat nodig is om ons adequaat op die toets voor te bereiden? En wat staat ons te doen als we onverhoopt een onvoldoende op die toets scoren? Kunnen we dan eisen dat er voor de gezakten alsnog een bijspijker­programma (met bijbehorende herkansing) georganiseerd wordt? Of moeten we gewoon weigeren aan de januaritoets deel te nemen zolang we geen behoorlijk onderwijs hebben gehad?
Bron: deze tekst is geïnspireerd op Goeie Vraag (19/12/2013)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.