Gehandicapt: geen mbo-diploma (II)

/

Mbo-opleidingen weren studenten met een beperking, zo kopte De Volkskrant (16/12/2015). Naar aanleiding daarvan zijn aan de minister Kamervragen gesteld (19/1/2016). Volgens minister Bussemaker gaat het de goede kant op, met het Passend Onderwijs in het mbo. Bovendien ligt er momenteel een wetsontwerp voor advies bij de Raad van State dat aspirant-studenten (per 1/1/2017?) toelatingsrecht geeft, mits ze de juiste vooropleiding hebben. Dat toelatingsrecht schept inderdaad iets meer duidelijkheid, want mbo-opleidingen kunnen zich dan niet langer beroepen op hun vermeende morele plicht jongeren te verwijzen naar studieplaatsen ‘die aansluiten bij hun talenten [en beperkingen] en die de meeste kans bieden op een diploma en een passende plek op de arbeidsmarkt.’ Maar inhoudelijk komen aspirant-studenten van de regen in de drup: ongeschikte studenten kunnen na één jaar met een Bindend Studieadvies uit de opleiding worden verwijderd. Ook kan een student zelfs aan de poort worden geweigerd indien hij of zij ‘een gevaar voor zichzelf of anderen zou zijn in het beroep waarvoor wordt opgeleid, dan wel [in] de praktische voorbereiding op dat beroep.’ Een slecht­horende kan dus worden verwijderd uit de opleiding tot apothekersassistent vanwege het risico dat er aan de apothekersbalie communicatiestoornissen met patiënten optreden.
Komt het wel goed met passend onderwijs in het mbo? Neen, niet voor studenten die met een handicap of chronische ziekte te kampen hebben. Want het competentiegerichte mbo stelt niet de student centraal, maar het afnemende beroepenveld. De studenten willen passend onderwijs, maar de werkgevers eisen de garantie dat iedere gediplomeerde 100% bij hun wensen past. Een slecht­horende apothekersassistent kan hun gestolen worden, want die voldoet niet aan hun eis van brede inzetbaarheid. De invoering van een wettelijk toelatingsrecht voor de opleiding tot apothekersassistent is een farce, tenzij men aanvaardt dat niet alle gediplomeerde apothekers­assistenten aan hetzelfde standaardprofiel hoeven te voldoen en dat dus ook slechthorende apothekers­assistenten tot de arbeidsmarkt worden toegelaten.
Zie ook: Slechthorende apothekersassistent (5/11/2008), Selectie op beroepsgeschiktheid (16/9/2010), Gehandicapt: geen mbo-diploma (4/12/2013)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Gehandicapt: geen mbo-diploma (II)”

  1. Bij de centrale eindexamens Nederlands krijgen leerlingen m.i.v. 2016 een punt aftrek (en in het vmbo een halve punt) als ze drie of meer spelfouten maken. De Tweede Kamer is onthutst dat deze regel ook voor gehandicapte studenten (dyslectici) geldt (Trouw 29/1/2016). Een soortgelijk probleem heeft gespeeld voor het gebruik van de formulekaart voor eindexamenkandidaten die aan dyscalculie lijden.
    UPDATE: In antwoord op Kamervragen bericht de staatssecretaris dat de nieuwe regels in dit examenjaar geen ingang zullen vinden (8/2/2016).