Gehandicapt: geen mbo-diploma

/

Sommige mensen zijn breed inzetbaar, anderen moeten leven met hun beperkingen. Begin oktober heeft het Netwerk Ouder­initiatieven Passend Onderwijs een brief naar de Vaste Kamercommissie OCW gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor mbo-studenten met een handicap. In de brief wordt verwezen naar het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (2007), dat binnen afzienbare tijd door Nederland ge­ratificeerd zal worden. Volgens het verdrag moeten beroepsopleidingen aan gehandicapte studenten ‘redelijke aanpassingen’ verschaffen zodat ze gelijke kansen krijgen de opleiding te doorlopen en tot de arbeidsmarkt toe te treden (tabel 1). De briefschrijvers bepleiten onder andere dat men niet alleen in het onderwijsprogramma maar ook in de diploma-eisen rekening houdt met handicaps. In hoeverre mag bijvoorbeeld de opleiding tot apothekersassistent aan een slechthorende student de meedogenloze diploma-eis stellen dat hij of zij in stages gedemonstreerd heeft vlot met patiënten te kunnen communiceren?
De Vaste Commissie heeft de brief naar de Minister doorgeleid en vorige week heeft zij daarop haar reactie gegeven. Zij her­haalt het standpunt van haar ambtsvoorganger dat het anti-discriminatiebeginsel van de Wet Gelijke Behandeling HCZ niet inhoudt dat ook de examen- of diploma-eisen moeten worden aangepast. Als de eis luidt dat een all-round apothekersassistent vlot met patiënten kan communiceren, dan mag men een slecht­horende student daarvan geen dispensatie geven, ook al zijn er assistentenfuncties in de back-office denkbaar die door een slechthorende adequaat vervuld kunnen worden. De briefschrijvers worden dus met een kluitje in het riet gestuurd. De Minister weigert op de vraag in te gaan of het middelbaar beroeps­onderwijs misschien moet afstappen van het uitgangspunt dat gediplomeerden breed inzetbaar behoren te zijn. Meent de Minister de rigide stelling te moeten verdedigen dat een competentiegerichte opleiding uitsluitend allrounders groen licht mag geven om tot de arbeidsmarkt toe te treden?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.