Geld lenen kost geld

/

Vorige week rapporteerde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een onderzoek naar het leengedrag van stu­denten. Daarover werd de staatssecretaris aan de tand gevoeld op het dinsdagse Vragenuur van de Tweede Kamer. Carola Schouten (ChristenUnie): hoe gaat u ervoor zorgen dat ze zich bij het DUO niet in grote schulden steken? Staatssecretaris Zijlstra legt geduldig uit hoe hij de voorlichting op de DUO-site wil verbeteren om studenten van excessief leengedrag te weerhouden. Méér kan de overheid niet doen, stelt hij, want het is ook een verantwoordelijkheid van de studenten zelf: men kan niet van ons verwachten dat we hen tot op de milimeter bemoederen. Per slot van rekening is een rentedragende studielening de beste investering die je in jezelf kunt doen. Studeren is investeren en dat betaalt zich voor bijna iedereen terug.
Ho even! Het leveren van studie-inspanning is inderdaad een investering die zich voor bijna iedereen terugverdient. Maar waarom wordt noch door het ministerie noch door de Christen­Unie noch door enige andere politieke partij de vraag aan de orde gesteld of het wel zo slim is daartoe een studielening aan te gaan? Dat studenten zich in de schulden steken, is in het belang van de BV Neder­land, maar is het ook in het belang van de individuele student dergelijke risico’s te nemen? Is het niet verstandiger een deeltijdstudie te doen en daarnaast te werken voor de kost? Deze vraag wordt door de politici doodgezwegen. De meerderheid van het Parlement (waaronder de ChristenUnie) is van oordeel dat werkstudenten moeten worden gestraft als ze hun opleiding in een lager tempo doorlopen. Men acht het gewenst dat onder­wijsinstellingen hun studenten tot op de kilometer bevoogden. Het is je eigen ver­antwoorde­lijkheid hoe je je studieloopbaan inricht, maar wij leggen je zware sancties (waaronder de langstudeerboete) op als je weigert je in de schulden te steken.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Geld lenen kost geld”

  1. De Volkskrant (25/5/2012) bericht dat het wetsontwerp Studeren is Investeren controversieel is verklaard. Pas na de verkiezingen wordt dus beslist of de prestatiebeurs voor de masteropleidingen wordt afgeschaft. Maar naar verluidt worden de aanspraken op de OV-studentenkaart wel alvast beperkt.

  2. De staatssecretaris heeft zich nog eens uitgesproken over zijn plannen over de deeltijdopleidingen (DUB 21/6/2012, Folia Web 21/6/2012). En Ad Valvas (21/6/2012) heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen over de studiefinanciering op een rijtje gezet. Zie ook het overzicht in Trajectum (21/6/2012).
    UPDATE: Maar op de partijcongressen hebben de (jonge) leden toch weer wijzigingen in de programma’s weten aan te brengen, bericht Science Guide (2/7/2012).

  3. In de studievoorlichting (waaronder studiebijsluiters voor aanstaande studenten) moet meer aandacht worden besteed aan de financiële consequenties en risico’s van studeren en van het aangaan van studieleningen, concludeert de ING-bank uit een onderzoek onder studenten (5/7/2012).

  4. Op 14/11/2012 heeft de minister kamervragen (vraag 236 en verder) beantwoord over de huidige werking van het sociaal leenstelsel, zoals over de restschulden die worden kwijtgescholden (11% van het uitstaande bedrag).