Gelijke kansen: rijbewijs op school

/

Tot de eindtermen van het Vlaamse secundair onderwijs behoort dat leerlingen in het zesde leerjaar de kennis verwerven die vereist is voor het theorie-examen van het autorijbewijs. Bezit van een rijbewijs is ‘erg bepalend voor de latere participatie aan de samenleving, in de eerste plaats voor de jobkansen van onze jongeren’, aldus Kathleen van Brempt, de Vlaamse minister van Verkeer, Sociale Mobiliteit en Gelijke Kansen. Daarom krijgen leerlingen van 17 jaar of ouder dankzij de regeling Rijbewijs op School minimaal acht uur theorieonderwijs van een bevoegde rij-instructeur, waarna ze (eveneens op school) gratis het erkende theorie-examen kunnen afleggen. Deze regeling is per 1 september 2008 ingevoerd (na een succesvol proefproject in het schooljaar 2007/08).
Om hun rijbewijs te halen, kunnen leerlingen van 17 jaar of ouder vervolgens (tegen betaling van lesgeld) minimaal zes uur praktijkles bij een erkende rijschool volgen. Dat levert een voorlopig rijbewijs op. Met dat document op zak mogen ze zich onder begeleiding van een ervaren chauffeur op het praktijkexamen voorbereiden. Voor­waarde voor deze praktijkbegeleiding is slechts dat de auto voorzien is van een L-bordje, een tweede achteruitkijkspiegel en een handrem op de middenconsole.
Onlangs heeft de minister aangekondigd dat er een experimenteel project van start gaat waarin leerlingen vanaf 17 jaar of ouder ook gratis aan het praktijkexamen (en aan een daaraan voorafgaand proefexamen) kunnen deelnemen. Tevens krijgt hun praktijkbegeleider een training aangeboden, verzorgd door een erkende rijschool. Dit experiment sluit aan bij plannen om de kwaliteit van de praktijkbegeleiding te ver­hogen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Gelijke kansen: rijbewijs op school”

  1. De Morgen (27/11/2009) rapporteert de slaagpercentages voor het theorie-examen in het schooljaar 2008/09.

  2. De Morgen (14/9/2010) bericht dat met ingang van het schooljaar 2010/11 niet alleen de achttienjarige maar ook de zeventienjarige leerlingen via school hun theoretisch autorijbewijs kunnen voorbereiden en afleggen.

  3. Het voorbereiden en afleggen van het theoretisch rijbewijs kost voortaan 20 euro (De Standaard 10/7/2015).