Gelijke kansen voor studerende moeders

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders heeft op 3 april actie gevoerd in de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor dreigende studie-uitval door het ontbreken van aangepaste studieregelingen en door de hoge kosten van de kinderopvang. Zie bij­voorbeeld het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (artikel 2.1), waarin de wettelijke zorgplicht van studerende ouders NIET wordt gerekend tot de persoonlijke omstandigheden die in het kader van de BSA-regeling van universiteiten en hogescholen tot verlaging van de propedeutische studie­voort­gangs­eisen kunnen leiden.
Op 3 april werd door de Stichting een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie voor OCW over de positie van studerende moeders: alleenstaande en jonge moeders die een startkwalificatie willen behalen. Een paar jaar geleden heeft de Stichting al een Zwartboek Studerende Moeders aan de Tweede Kamer aangeboden.

3 reacties op “Gelijke kansen voor studerende moeders”

 1. De minister van onderwijs (tevens minister van emancipatiezaken) heeft de brief gepubliceerd die zij op 10/6/2014 aan de actievoersters heeft gestuurd in antwoord op hun klachten. Met geen woord wordt gerept over de wenselijkheid van aangepaste studieregelingen in het hoger onderwijs, waaronder aangepaste tempo-eisen m.b.t. het bindend studieadvies in de propedeuse.
  UPDATE I: De minister heeft een verslag (12/1/2015) gepubliceerd van een schriftelijk overleg met de Vaste Kamercommissie.
  UPDATE II: Profielen (16/3/2015) wijst op een overheidswebsite voor studenten met kinderen en op een actie van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichman over het ontbreken van speciale studieregelingen voor studerende moeders.
  UPDATE III: Men overweegt een proefproces (Ad Valvas 19/10/2015).
  UPDATE IV: Een aardig artikel in DUB (25/2/2016), maar er zit nog geen schot in. Vele studerende moeders slagen er niet in hun diploma te halen.
  UPDATE V: Een verhaal in Ad Valvas (28/4/2016 p.16): Anja Eleveld (Sociaal Recht VU) inventariseert de misstanden.
  UPDATE VI: Anja Eleveld c.s. heeft november 2016 haar rapport uitgebracht.
  UPDATE VII: Annemieke de Jong (Steunpunt Studerende Moeders) nam deel aan de hoorzitting van de Tweede Kamer over passend onderwijs in het mbo (Science Guide 18/5/2017)
  UPDATE VIII: Op 22/12/2017 stuurde OCW een Kamerbrief over faciliteiten voor zwangere studenten en studerende moeders in het hoger onderwijs en in het mbo.