Gelijke kansen

/

Niet-Westerse allochtonen moeten een eerlijke kans krijgen om te participeren aan de Nederlandse samenleving en in de aldus aangegane verbindingen een deel van hun identiteit te vinden, zonder hun eigen herkomst en hun eigen geloofsopvattingen te hoeven verloochenen. Dat is de belangrijkste boodschap van het recente rapport Identificatie met Nederland van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Een voorwaarde daartoe is dat ze niet de hele tijd worden vastgepind en ge√ętiketteerd op hun allochtoon-zijn, want dat noodt alleen maar tot uitsluiting (door de ontvangende samenleving) en tot een neiging bij de nieuwkomers zelf om perspectiefloos in hun schulp te kruipen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.