Geloof en wetenschap

/

In Engeland woedde er vorige week een flinke rel. Michael Reiss, portefeuillehouder Onderwijs van de Koninklijke Akademie (Royal Society), pleitte ervoor dat in het biologiecurriculum van middelbare scholen niet alleen de evolutietheorie wordt behandeld, maar ook aandacht wordt besteed aan creationisme c.q. intelligent design. Dat was tegen het zere been: biologieleraren moeten wetenschappelijk aanvaarde kennis overdragen en het bijbelse scheppingsverhaal hoort in de wetenschap niet thuis! Professor Reiss heeft inmiddels zijn functie neergelegd.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.