Gender-neutrale kledingvoorschriften

/

Eersteklasser Chris draagt een grijs-zwart rokje tot op de knie, geheel in overeen­stemming met het voorgeschreven uniform van zijn keurige Engelse middelbare school. Aldus gekleed demonstreert hij tegen het feit dat hij gediscrimineerd wordt: jongens mogen ’s zomers niet in korte broek naar school, terwijl meisjes elke dag hun blotebenenrokjes mogen dragen. Over deze demonstratieve actie wordt bericht door de Daily Telegraph (10/5/2011).
Wat is het interessante van dit verhaal? Ik ben een Nederlander en ik heb bij mijn weten geen Schotse voorouders. Wat mij intrigeert is dat Chris niet naar huis is gestuurd. De schoolregels verbieden niet dat jongens zich in meisjeskleren tooien, net zo min als het meisjes verboden is in lange broek op school te komen. De betrokken Engelse school eist slechts dat haar leerlingen hetzij een jongens- dan wel een meisjesuniform dragen.
Hoe zit dat eigenlijk op Nederlandse scholen: in hoeverre wordt het hier geaccepteerd als een jongen in meisjeskleren de klas in stapt? In de Leidraad Kleding op Scholen (OCW 2003) en in de VIOS-brochure (2005) wordt er niet van gerept. Het CGB-advies Naar een Discriminatievrije School (2008) spreekt zich er evenmin over uit. Ik herinner me wel CGB-uitspraken dat mannelijke werknemers driekwartbroeken (en bijvoorbeeld oorringetjes) mogen dragen waar dat aan hun vrouwelijke collega’s is toegestaan, maar hoe zit het met rokken, jurken en make-up? In 1983 is het travestieverbod opgeheven: sindsdien is het in de publieke ruimte toegestaan dat jongens en mannen als een meisje of vrouw gekleed gaan. De meeste jongens zullen er niet zoveel behoefte aan hebben. Maar als een jongen ’t zou willen, behoort een openbare school dat dan toe te laten?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Gender-neutrale kledingvoorschriften”

  1. Heeft rector Robert Campbell ons een ‘jolly hoax’ gebakken? Het is een mooi gelaagd verhaal dat overal de pers gehaald heeft. De eersteklasser loopt demonstratief in meisjeskleren omdat hij zich gediscrimineerd voelt en de rector kan er niets tegen doen aangezien ‘ultimately the boys can wear a skirt to school because it doesn’t say they can’t in the uniform policy and we would be discriminating against them if we did not allow it.’
    In het schoolreglement hoeft evenmin te worden vermeld dat er op de schoolterreinen niet geürineerd mag worden, want iedereen wéét dat het ‘not done’ is en dat men een fikse straf riskeert als men daarop betrapt wordt. Met Britse ironie wijst de rector op de nondiscriminatiewetgeving, maar iedereen wéét dat hij het volste recht heeft een travestiet naar huis te sturen. In werkelijkheid gedoogt hij met een brede, wijze glimlach de travesterende demonstrant, wetende dat deze morgen weer uit eigen beweging in het gareel loopt. Of anders: ook al zou de rector morgen niet zelf ingrijpen, dan nog zou dit afwijkend gedrag wel door de sociale controle van de medeleerlingen de kop in worden gedrukt geredresseerd worden.
    Maar ‘jolly hoaxes’ werken pas als er een zekere realiteit in schuilt. De vraag blijft dus of er in de Britse (en Neder­landse) jurisprudentie aanknopingspunten zitten voor de stelling dat travestie op school gedoogd behoort te worden.

  2. Het kan ook andersom. De Daily Mail (23/8/2011) bericht dat ettelijke Engelse scholen tegenwoordig verbieden dat meisjes een rok of jurk dragen. Er heerste een plaag van meisjes die rokjes droegen ‘welke niet langer waren dan een riem om de taille’.
    UPDATE: De Daily Telegraph (28/7/2013) meldt nieuwe initiatieven tot de invoering van gender-neutrale schooluniforms (meisjes worden verplicht in lange broek op school te verschijnen).

  3. En make-up moet het ook ontgelden (Daily Mail 14/9/2011). Op het Shelley College hebben ze zelfs de spiegels op de meisjestoiletten weggehaald. Alleen de hoogste klas, de zestienjarigen, mogen make-up dragen.

  4. Voor reformatorische scholen in Nederland is het duidelijk: geen meisjes in jongenskleren (Reformatorisch Dagblad 11/10/2011). Maar het allerverwerpelijkst is ‘kort van stof en wijd van inzicht’, aldus de dominee.