Generaal van Everdingen: een spotliedje

Twee dagbladcolumnisten, Heldring (NRC 1998) en Prinsen (Leids Dagblad 2005), hadden vage persoonlijke herinneringen aan een liedje: Generaal van Everdingen / Zat op de WC te zingen. Zij riepen de hulp van hun lezers in om daarover méér te weten te komen. Volgens Heldring (1917-2013) werd het gezongen in zijn ‘Leidsche’ studententijd in de jaren 1930. Maar volgens Joost Prinsen (geboren in 1942) was het een populair deuntje in zijn jongens­jaren, omstreeks 1950. Dat moet in Breda geweest zijn: zijn vader (alumnus van de Katho­lieke Universiteit Nijmegen) was van 1947 tot zijn overlijden (in 1952) burgemeester van Breda. Er was ook nog een derde versregel. Volgens Prinsen luidde die Bloemkool, geef mij maar bloemkool, maar Heldring herinnerde zich iets van Sixma baron van Heemstra. In dit artikel worden de bevindingen van Heldring en Prinsen samengevat. Vervolgens doe ik verslag van eigen naspeuringen.
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Generaal van Everdingen: een spotliedje

  1. Dit blogbericht heeft weinig met onderwijsethiek te maken (op zijn best gaat het over de didactiek van het inprenten van militaire trompetsignalen). Maar vorig jaar heb ik me met dit liedje beziggehouden, dat mij was overgeleverd door mijn vader. En omdat ik niet zo goed weet of ik het verhaal elders kan publiceren, stal ik het maar op dit weblog. Mocht iemand een empirisch vervolg willen geven aan mijn desk research, dan juich ik dat van harte toe.

  2. Nog even over de items 52 en 55: waarom zat de generaal, wat mij betreft, niet op de WC of op het toilet te zingen? (a) WC en toilet zijn te fatsoenlijke woorden, ze horen niet in een mannen-onder-elkaar soldatenliedje (c.q. corpsliedje) thuis; (b) toilet valt so-wie-so uit de toon omdat de dichterlijke ee-klank daarmee onvoldoende benut wordt; (c) WC is de afkorting voor een luxe-voorziening (een closet met waterspoeling), terwijl het in een militair spotliedje passender is om mede te verwijzen naar primitievere closetvoorzieningen (droogcloset, veldlatrine).

  3. Ik heb sinds januari hard gestudeerd op de Generaal van Everdingen en dat heeft tot een tweede concept geleid. Ook de subtitel van het essay is gewijzigd: het is nog steeds een spotliedje, maar ik noem het nu een drinkliedje, waarmee ik het onderscheid tussen het recreatieve drinklied en het functionele signaalrijm wil benadrukken. Ziehier het tweede concept.