General Teaching Council: exit?

De nieuwe Britse regering is druk met bezuinigingsplannen. Onderwijsminister Michael Gove (Conservative Party) wil de General Teaching Council for England opdoeken. De GTC is een zelfstandig bestuursorgaan dat in 1998 door Labour is ingesteld: een ‘selfregulating professional body’ van en voor leraren, dat tevens de regering van advies dient over didactische kwesties. Het GTC houdt een publiek­rechtelijk beroepsregister van leraren bij. Dat kost de leraar jaarlijks inschrijfgeld. Voor leraren in het openbaar onderwijs is de inschrijving verplicht. Als ze zich misdragen of incompetent blijken te zijn, kunnen ze via een tuchtprocedure uit het register worden geschrapt. Vorig jaar heeft de GTC een nieuwe gedragscode voor leraren ingevoerd die bij de onderwijsvakbonden op sterke weerstand stuitte. Op grond van die code kunnen leraren namelijk geroyeerd worden als ze zich in hun privéleven misdragen: ‘Registered teachers (…) maintain reasonable standards in their own behaviour that enable them (…) to uphold public trust and confidence in the pro­fession.’ De bonden zijn er dan ook niet rouwig om als de GTC zou verdwijnen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het beroepsregister wordt afgeschaft.
Bronnen: GTCE-code 2009; idem vertaald; Daily Telegraph 2/6/2010; The Guardian 3/6/2010.

2 reacties op “General Teaching Council: exit?”