Geschorst wegens hoofdluis

/

Het schoolhoofd heeft Rebecca (6) en Irene (9) voor een week geschorst omdat ze bij herhaling hoofdluis bleken te hebben. De ouders hebben een klacht bij het school­bestuur ingediend. Ze zeggen er alles aan te doen om het luizenprobleem onder con­trole te krijgen en menen dat hun kinderen conform de leerplicht onderwijs moeten krijgen. Ondertussen brengen Rebecca en Irene thuis de dag door met puzzelen, tekenen, tv-kijken en computeren, aldus De Gelderlander (10/9/2008).
Een dwingende schorsing is in strijd met het Protocol Hoofdluis van het RIVM. Maar echt schokkend is dat de school geen maatregelen heeft getroffen opdat deze leer­plichtige kinderen thuis aan hun schooltaken kunnen werken. In Vlaanderen is dat beter geregeld: daar zijn leerrecht en leerplicht twee kanten van dezelfde medaille. Een Vlaamse school mag haar leerlingen weliswaar bij wijze van ordemaatregel de toegang tot de lessen ontzeggen maar ze behouden het recht (en de plicht) binnen de schoolmuren onder begeleiding aan hun schooltaken te werken. En een Vlaamse school van voortgezet onderwijs kan weliswaar bij hoge uitzondering ‘preventieve schorsing’ als ordemaatregel opleggen, maar dan op voorwaarde dat zij voldoende begeleiding biedt opdat de betrokken leerlingen thuis hun schoolwerk kunnen blijven verrichten. We hebben ’t nu over ordemaatregelen; bij Vlaamse tuchtmaatregelen ligt dat wat anders, maar die zijn met strengere procesrechtelijke waarborgen omkleed.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Geschorst wegens hoofdluis”

  1. De betrokken basisschool hanteert trouwens voor het overige een zorgvuldig Luizenprotocol: de ‘luizenbrigade’ behandelt de uitkomsten van de luizencontrole vertrouwelijk, zodat de privacy van de leerlingen en hun ouders gerespecteerd wordt. Zij meldt de directie dat het kind luizen of neten heeft, maar stelt het kind daarvan niet in kennis. De directie brengt vervolgens de ouders op de hoogte opdat zij passende maatregelen kunnen nemen.

  2. Verslaggever Geert Nijland (BN De Stem 25/9/2008) bericht over een soortgelijk geval: Gepest meisje van school gestuurd. De 15-jarige leerling is voor een week geschorst omdat de leiding van de VMBO-school haar veiligheid niet langer kon garanderen.

  3. Gepest meisje van school gestuurd: ditmaal een autistische leerlinge in het speciaal basisonderwijs (Eindhovens Dagblad 31/10/2008). De school treedt ‘in loco parentis’ op: zij heeft tijdens schooltijd de verantwoordelijkheid alsof zij de vader en moeder is. Op het eerste gezicht gedraagt de schoolleiding zich hier als een wreed ouderpaar dat hun dochtertje op straat zet omdat ze door haar elf broertjes en zusjes gepest wordt. Maar je kunt ook zeggen dat de schoolleiding zich hier gedraagt als een liefdevol ouderpaar dat hun gepeste dochtertje in arren moede tijdelijk uit logeren stuurt bij een liefdevolle oom en tante. Het liefdevol ouderpaar voelt zich ook verantwoordelijk voor het welzijn van de pestende broertjes en zusjes en wil niet dat ze drastisch uit huis worden geplaatst.
    Postscriptum: In het Brabants Dagblad (4/11/2008) komt het schoolbestuur aan het woord: de leerlinge was voorlopig op deze school geplaatst hoewel ze eigenlijk op een cluster-4 school thuishoort. Maar daar kan ze niet terecht vanwege ellenlange wachtlijsten.