Gevoelige onderwerpen zonder taboes (VII)

/

Bioscoopexploitanten mogen kinderen niet zomaar tot elke film toelaten. Op de Kijkwijzer van het NICAM is voor alle films en videogames een leeftijdsgrens vastgesteld. Dat is nog maar een peuleschil vergeleken met de censuur die tot 1966 voor het rooms-katholieke kerkvolk gold. Boeken die op de Index stonden, mochten door niemand gelezen worden. Maar het uitgangs­punt is gelijk gebleven: door een goedwillende censor wordt een waarschuwingsetiket uitgevaardigd om de burgers te be­hoe­den voor onverhoedse con­frontatie met een cultuuruiting die hun geestelijke schade kan berokkenen.
In het Amerikaanse hoger onderwijs ontmoeten dergelijke trigger warnings principiële bezwaren. Volgens de American Association of University Professors (2014) komt de academische vrijheid van docenten (en de academische vorming van studenten) in gevaar wanneer zij hen vooraf uitdrukkelijk moeten waarschuwen als hun cursus gevoelige onderwerpen of activiteiten omvat. En onlangs schreef de National Coalition Against Censorship een brandbrief toen een community college in Californië zich bereid verklaarde een cursussyllabus van de disclaimer te voorzien dat sommige te bestuderen teksten als schokkend konden worden ervaren. Hiermee haal je het hek van de dam. Ditmaal gaat het om vermeende pornografie, maar binnen de kortste keren worden ook andere onderwerpen aangevoerd die voor deze of gene student gevoelig liggen.
Anderzijds onderkennen docenten dat men studenten niet onverhoeds met schokkende onderwerpen of activiteiten mag over­vallen en dat men hen gelegenheid moet bieden zich daaraan te onttrekken. Ze moeten zakelijk worden voorgelicht over wat hun in de cursus te wachten staat, maar men heeft bezwaar tegen censurerende etiketten waarmee tere zielen bij voorbaat op hun taboes worden aangesproken.
Bron: Inside HigherEd (2/7/2015)
Tags: gevoelig, gevoelige

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Gevoelige onderwerpen zonder taboes (VII)”

  1. Het community college heeft bericht dat men van de trigger warning afziet (Inside HigherEd 9/7/2015).

  2. De beleidsdiscussie over de (on)wenselijkheid van trigger warnings in het hoger onderwijs is nog lang niet afgelopen (Chronicle H.E. 18/9/2015). De academische senaat van de American University (een bijzondere universiteit die verbonden is met de United Methodist Church) is faliekant tegen. Robin Wilson organiseerde op Facebook een Q&A over trigger warnings naar aanleiding van zijn artikel in Chronicle H.E. (14/9/2015) over dat onderwerp.
    UPDATE I: En gisteren kreeg een ervaren docent in de NY Times (19/9/2015) het woord.
    UPDATE II: En hier een update in de Chronicle H.E. (26/8/2016).
    UPDATE III: Zie ook Jonathan Janssen in het Nijmeegse studentenblad Ans (5/11/2018).