Gewetensbezwaren in het onderwijs

/

Welke mogelijkheden worden er geboden aan leerlingen die uit ethische overwegingen of vanwege hun levensbeschouwing niet willen meedoen aan bepaalde opdrachten of activiteiten in het onderwijs, bijvoorbeeld als islamitische, joodse, boeddhistische of vegetarische leerlingen niet met (varkens-)vlees willen werken? De Partij voor de Dieren kreeg op 5 maart schriftelijk antwoord op de vragen die zij daarover aan de OCW-minister had gesteld.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Gewetensbezwaren in het onderwijs”

  1. Op vele Vlaamse middelbare scholen wordt tot nog toe binnen het biologiepracticum snijzaalonderwijs met dode dieren gegeven. Dat onderdeel van het schoolcurriculum wordt aangeraden of zelfs verplicht gesteld door sommige onderwijskoepels. Daarbij geldt wel de regel dat leerlingen desgewenst vervangende opdrachten kunnen doen. De Vlaamse onderwijsminister Vandenbroucke heeft onlangs met de koepels afgesproken dat dit (al dan niet bindend) advies zal worden afgeschaft. Maar dissectie wordt niet verboden in het Vlaamse voortgezet onderwijs.

  2. Elke donderdag massage, luidt de kop van het artikel van Niki Korteweg (NRC-Handelsblad 1/3/2008). Groep 7 van de Beatrixschool in Haarlem krijgt niet alleen Gymnastiek, maar heeft ook elke donderdag na de lunchpauze Massage (tweetallen geven elkaar stoelmassage; alleen nek, schouders, rug en armen; met kleren aan). Kinderen die niet willen, hoeven niet mee te doen. Ook kunnen ze aan de juf melden dat ze niet door een jongen, niet door een meisje of niet door de juf zelf gemasseerd willen worden. Hiermee wordt geïllustreerd dat het niet alleen om gewetensbezwaren (uit ethische overwegingen of vanwege eigen levensbeschouwing) gaat. In dit geval gaat het om de integriteit van het eigen lichaam: leerlingen mogen zonder opgaaf van redenen weigeren dat iemand anders aan hun lijf komt.

  3. Proefdieren in het biologiepracticum…

    Dode gewervelde en ongewervelde dieren worden op biologiepractica van Nederlandse middelbare scholen gebruikt, ongeacht de vraag of deze mede voor educatieve of researchdoeleinden gekweekt, gefokt of gevangen zijn. Het ministerie van OCW is niet bereid…

  4. Op het forum Vegetariërs.nl (18/12/2009) staat een thread over gewetensbezwaren tegen dissectie van een runder­hart op school.

  5. […] daarbij voor zichzelf in acht willen nemen. Bron: Scholieren.com (13/2/2011); Onderwijsethiek.nl (7/3/2008, […]