Gewetensvolle journalistiek

/

De christelijke Hogeschool Windesheim beschouwt het als haar missie studenten tot verantwoordelijke professionals op te leiden. In de opleiding Journalistiek werd begin dit jaar dan ook ruime aandacht besteed aan de terreuraanslag op Parijse journalisten. Persvrijheid is immers de grondslag van het journalistieke metier. Maar in hoeverre moeten journalisten, vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, zichzelf ethische grenzen opleggen binnen de wettelijke ruimte die hun geboden wordt? Deze vraag zou donderdag 19 februari op een discussiemiddag aan de orde worden gesteld. Om de gedachten te bepalen had de opleidingsdirecteur op de convocatie een blasfemische cartoon van Charlie Hebdo afgedrukt. Daardoor kon echter de indruk ontstaan dat de Zwolse opleiders ethische begrenzing van de beroepsuitoefening afwijzen. De provo­catieve convo werd alsnog vervangen door een neutrale poster waaraan zelfs orthodoxe moslimstudenten geen aanstoot konden nemen.
Eén van de gastsprekers, de atheïstische PvdA-ideoloog Paul Scheffer, achtte deze gewetensvolle manoeuvre verwerpelijk, zozeer zelfs dat hij via een email aankondigde van deelname aan de bijeenkomst af te zien. In The Post Online (22/2/2015) heeft hoofd­redacteur Bert Brussen (voorheen Geen Stijl) de afgelopen dagen verscheidene artikelen gepubliceerd om het vuurtje nog eens flink op te stoken. De opleidingsdirecteur wordt verweten laffe zelfcensuur te hebben gepleegd om mogelijke moslimacties te voorkomen. Het woord Zelfcensuur raakt echter kant noch wal, gezien het feit dat hij niet als nieuwsbrengende journalist doch als nieuwswaardige hogeschoolfunctionaris heeft gehandeld.
Bron: MijnZ.nl, Persverklaring opleidingsdirecteur (20/2/2015)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.