Gezonde schoolkantine

/

De Vlaamse minister van Onderwijs voelt er niets voor, scholen te verbieden in hun kantine ongezonde frisdrank te verkopen (De Standaard 10/2/2015). Met frisdrank­automaten kan een middelbare school tot 10.000 euro per jaar verdienen. Zolang leerlingen vette snacks, snoepwaren, zoete fris- en vruchtendranken en cafeïnerijke energie­drankjes believen, is het voor de school in bedrijfseconomisch opzicht verleidelijk hun van dienst zijn. Maar in de schoolbanken krijgen scholieren adviezen voor een gezonde leefstijl aangereikt. Het is dan ethisch aanvechtbaar om hen in de pauzes ertoe te verleiden die adviezen in de wind te slaan.
Najaar 2012 hebben de sectorraden van het Nederlandse p.o., v.o. en mbo de handen ineengeslagen om hun schoolkantines te saneren. Zij hebben voor de periode 2012-2016 een ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl’ opgesteld. Men streeft ernaar dat alle scholen in 2016 een gezond voedingsaanbod hebben, verankerd in een bijbehorend schoolbeleid. In het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen (2011) is nader omschreven wat daaronder verstaan moet worden. Inmiddels is in het schooljaar 2012/13 een nulmeting verricht naar het voedingsaanbod in schoolkantines. Daarnaast zijn er eind 2013 en eind 2014 voortgangsrapportages verschenen van de Onderwijs­agenda, welke eind 2015 en eind 2016 gevolgd worden door een derde voortgangs­rapportage en een eindrapportage.
Zie verder: Gezondeschool.nl (RIVM), De gezonde schoolkantine (Voedingscentrum), De gezonde schoolkantine (NJI), Gezonde leefstijl (V.O.-raad)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Gezonde schoolkantine”

  1. In het Handvest wordt ongezonde frisdrank trouwens niet helemaal in de ban gedaan. Een schoolkantine wordt gezond geacht als minimaal 75% van het assortiment niet ongezond is.