Gij zult uw cliënt geen schade berokkenen

/

De Leidse dermatoloog Ada B.-C. is door het Medisch Tuchtcollege geschorst. Ze had haar patiënten, louter tot eigen gewin, ophokkuren voorgeschreven. Dit is een schoolvoorbeeld van onprofessioneel handelen, grenzend aan kwakzalverij, lichtte de voorzitter toe.
De Leidse scholengemeenschap ABC heeft zich bezondigd aan ophokuren, louter en alleen om boetes van de rijksoverheid te ontlopen. Nu de staatssecretaris naar ver­luidt aan de Tweede Kamer (16/1/2008) heeft laten weten dat ophokuren niet langer voor de 1040-urennorm meetellen, beseft ABC dat zij onprofessioneel heeft gehan­deld. Inmiddels heeft zij zich aangesloten bij het platform Bewust Kiezen voor Kwali­teit. Ophokuren zijn in strijd met onze beroepsethiek, licht de ABC-woordvoerder toe. Hij zegt ‘begrip’ te hebben voor de aankondiging van leerlingen dat ze de ophokuren voortaan zullen boycotten en eventuele leerplichtboetes bij de rechter zullen aan­vechten.

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/gij-zult-uw-clint-geen-schade-berokkenen/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

2 reacties op “Gij zult uw cliënt geen schade berokkenen”

  1. In de eerste editie van dit bericht werd gesproken van de dermatoloog Odile S.-G. en de Leidse scholengemeenschap "OSG". De dermatoloog heeft mij verzocht de hetze tegen haar ophokkuren niet aan te wakkeren. Ze kan tientallen brieven van dankbare patiënten laten zien. Verder ontdekte ik tot mijn schrik dat er inderdaad een Leidse "OSG" blijkt te bestaan. Sorry, zoveel levensechtheid was niet de bedoeling!

  2. Ophokuren? Ze bestaan nog steeds, klaagt moeder Letteke (Infoyo.nl 15/2/2010).