Groenpluk

/

In de veldtheorie van Kurt Lewin (1890-1947) wordt het menselijk handelen binnen sociale krachtenvelden beschreven. Toegepast op schooluitval: leerlingen haken af als de aantrekkingskracht van de school zwakker is dan de aantrekkingskracht van buitenschoolse verbanden. Kars Veling, directeur van een Haagse scholengemeen­schap, wijst met name op de aantrekkingskracht van een betaalde baan (Nederlands Dagblad 31/12/2007). Hij vraagt zich af of het bedrijfsleven niet wat voorzichtiger moet zijn met ‘groenpluk’ (werving en indienstneming van ongediplomeerden, bijvoorbeeld in aansluiting op een stage). Voor de werkgever is het profijtelijk om jonge, goedkope, ongediplomeerde arbeidskrachten in dienst te nemen, maar zonder diploma kunnen werknemers in de val lopen (laag aanvangssalaris, beperkte carrièreperspectieven, minder kansen op een succesvolle overstap naar andere werkgevers, groot werkloosheidsrisico). Volgens het overheidsbeleid moeten scholen de aanval op de uitval openen, maar volgens Veling kunnen ze dat niet alleen. ‘Spreek bedrijfsleven aan op schooluitval’, adviseert hij. De MBO-raad is het daarmee eens, maar formuleert het iets genuanceerder. Groenpluk is op zichzelf niet verkeerd, mits de jonge werknemer voldoende gelegenheid krijgt om alsnog in deeltijd officieel erkende diploma’s te halen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.