GTC respecteert grondrechten

/

De General Teaching Council for England houdt een beroepsregister bij. Leraren moeten zich daarin laten registreren om in het openbaar onderwijs te mogen werken. Door onprofessioneel gedrag zet men z’n registratie op het spel. Maar de GTC weigert tegemoet te komen aan de wens van onderwijsvakbonden om in zijn nieuwe gedragscode een bepaling op te nemen waarmee lidmaatschap van een extreem-rechtse politieke partij als een onprofessionele gedraging zou worden bestempeld. Volgens de GTC handelen leraren pas onprofessioneel als zij leerlingen, ouders of collega’s daadwerkelijk discrimineren op grond van ras, huidskleur, etniciteit, godsdienst, levensovertuiging, etcetera. Volgens de nieuwe concept-code is het bovendien onprofessioneel als een leraar zijn of haar professionele positie misbruikt om buiten­professionele doelen na te jagen of zieltjes te winnen.
Met hun voorstel voor een Berufsverbot kunnen de Engelse vakbonden overigens wel op een precedent wijzen: sinds 2004 mogen leden van een extreem-rechtse partij geen functie bij de politie of in het gevangeniswezen bekleden. En de GTC zelf heeft de discussie ernstig vertroebeld met zijn plan dat moreel laakbaar gedrag in de privé­sfeer (zoals openbare dronkenschap) tot royering uit het register moet kunnen leiden. Daarmee heeft de GTC immers de deur opengezet voor de stelling dat het lidmaat­schap van een racistische organisatie moreel laakbaar en dus onprofessioneel is, althans als iemand z’n lidmaatschap aan de grote klok zou hangen.
Bron: The Guardian 20/6/2009a, 20/6/2009b, 21/6/2009, 28/6/2009.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “GTC respecteert grondrechten”

  1. De Britse minister van onderwijs (Labour) wil laten onderzoeken hoe racisme binnen scholen bestreden kan worden, waarbij hij onder meer denkt aan een verbod leraren aan te nemen die lid zijn de extreem-rechtse partij BNP (The Guardian 30/9/2009).