Gymnasia: 86% rommelt met geld

/

Aldus bericht Robin Gerrits vandaag in De Volkskrant. In opdracht van het ministerie heeft de onderwijsinspectie (samen met de OCW-accountants) een thema-onderzoek uitgevoerd naar de bestuurlijke praktijken in de categoriale gymnasia. Gisteren bracht de inspectie het gelijknamige rapport uit. Gymnasia sjoemelen met geld, kopt de onderwijsredactie van Trouw. Fraude met rijksgeld op categoriale gymnasia, bericht NRC-Next. Het bestuur van de Vereniging van Zelfstandige Gymnasia reageert verontwaardigd: ‘Alia iacta est: het ministerie heeft de heksenjacht geopend op de categoriale gymnasia en de media doen daar lustig aan mee. Waarom worden de VWO-afdelingen van de grote scholen­gemeen­schappen buiten schot gelaten? Daar worden eveneens schoolreisjes naar het klassieke Rome georganiseerd. De insinuaties van het ministerie worden kritiekloos door de dagbladen overgenomen. Niemand vraagt zich af hoeveel procent van alle Nederlandse scholen door de mand zou vallen als ze aan dezelfde muggenzifterij zouden worden onderworpen die ons nu ten deel is gevallen.’ Zowel binnen het CDA als in de PvdA woedt al langer een strijd tussen voor- en tegenstanders van de categoriale gymnasia. Minister Vogelaar, een fervent gymnasiast, is gisteren door partijleider Bos de laan uit gestuurd.
Bron: het inspectierapport en de begeleidende brief van het ministerie.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Gymnasia: 86% rommelt met geld”

  1. Mijn vorige bericht over dit thema-onderzoek verscheen op 27/09/2007 onder de titel Nieuw offensief tegen islamitische scholen. Trouwens, waarom heeft het Rotterdamse Montessorilyceum verzuimd mij als alfa het verschil tussen categoraal en categoriaal bij te brengen?
    Postscriptum 6/12/2008: en mijn kennis van het Latijn is ook niet meer wat zij geweest is (Caesar had het over het dobbelspel en niet over knoflook toen hij de Rubicon overstak).

  2. SP-Kamerlid Manja Smits bepleit het stellen van functie-eisen waaraan leden van schoolbesturen moeten voldoen, bericht het dagblad Trouw (13/11/2008). ‘Ze denkt aan eisen op het gebied van integriteit. Ook zouden bestuursleden "een beetje verstand van onderwijs" moeten hebben.’ Volgens staatssecretaris Dijksma valt dat niet met de grondwettelijke onderwijsvrijheid te rijmen. Toch legt Manja Smits de vinger op de wonde. Het islamitisch onderwijs is in Nederland van jonge datum en vooralsnog kampt men (denk ik) met een schrijnend gebrek aan gekwalificeerd bestuurlijk kader. Er kan dan allicht wat misgaan, als de drijvende kracht van het schoolbestuur bijvoorbeeld een rijschoolhouder is. Niet door gebrek aan integriteit, maar door gebrek aan bestuurlijke menskracht en ervarenheid.

  3. Op 30/11/2008 berichtte ik: ‘Het ministerie heeft op 28/11/2008 een kamerbrief geschreven over de menselijke maat in het onderwijs. Alom heerst het gevoel dat de schaalvergroting in het onderwijs te ver is dóórgeschoten. Het ministerie overweegt kleine scholen extra geld voor professionele bestuursondersteuning, alsmede een kleinschaligheidstoeslag te geven (in het basisonderwijs bestaat die toeslag al).’ En vandaag las ik in De Volkskrant (2/12/2008) dat de islamitische scholenkoepel (ISBO) het stichten van nieuwe islamitische scholen wil afremmen omdat men niet genoeg hoog-opgeleide, bekwame menskracht kan vinden om de schoolbesturen te bemensen (Robin Gerrits, ‘Stop op islamitische scholen’). Of zou men moeten overwegen ook mensen van buiten de eigen denominatie als bestuurders te werven? Vermoedelijk zal het moedeloze antwoord luiden: het is al moeilijk genoeg om binnen het bestuur het wankelijke evenwicht tussen de verschillende islamitische en etnische stromingen te bewaren.

  4. NRC-Handelsblad (23/12/2008) bericht dat de koepel van islamitische scholen (ISBO) een plan van aanpak heeft opgesteld om de voortdurende kritiek van het ministerie van OCW het hoofd te bieden. Zie hier een samenvatting ervan.