Handen geven (II)

/

Het Cosmicus Montessori Lyceum heeft een orthodox-islamitische stagiaire weggestuurd omdat ze niet bereid is mannen een hand te geven. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft deze Amsterdamse montessorischool in het gelijk gesteld (7/8/2014). Dat is opmerkelijk, aangezien de Commissie Gelijke Behandeling (CGB, de rechtsvoor­ganger van het CRM) in 2006 had bepaald dat er in zo’n geval sprake is van indirecte discriminatie op grond van religieuze overtuiging. In de casus anno 2006 ging het om een openbare vmbo-school in Utrecht die zich ten doel stelde de inburgering van haar allochtone leerlingen krachtig te bevorderen. De betrokken docente werd geschorst omdat de school van oordeel was dat ze, door haar weigering handen te geven, haar functie als rolmodel verzaakte. De CGB wees dat argument van de hand.
De Amsterdamse montessorischool (inmiddels Metis Montessori Lyceum geheten) heeft zich echter beroepen op de stelling dat zij geen openbare maar een algemeen-bijzondere instelling is en dat handen geven een essentieel element van haar grondslag is. Het CRM heeft zich door dit gelegenheidsargument laten overtuigen. Haar werkelijke beweegreden is veeleer dat zij zich (evenals de Utrechtse vmbo-school) ten doel stelt de inburgering van haar alloch­tone leerlingen te bevorderen en dat zij een school wil zijn waar ook autochtone leerlingen zich thuisvoelen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Handen geven (II)”

  1. Metis is het oud-Griekse woord voor wijsheid of wijze berekening. Tevens de naam van de eerste echtgenote van de oppergod Zeus. Het liep slecht met haar af. Hun dochter Pallas Athena verging het beter. Zij paarde wijsheid aan kracht.

  2. Op 22/5/2013 heeft het Centrum School en Veiligheid versie 1.4 van een informatieblad over Handen geven op School uitgegeven.

  3. De nieuwe rector van een highschool in New York heeft strenge kledingvoorschriften ingevoerd onder het motto Dress for Success (Education News 18/9/2014). De vrijgevochten jongerencultuur wordt vervangen door gedwongen assimilatie aan de kledingnormen voor de succesvolle middle-class werknemer.