Heilzame apartheid

/

Aparte klassen voor jongens en meisjes … Is dat de restauratie van een traditionele, preutse samenleving, waarin de jongens tot kostwinner en de meisjes tot zorgzame huisvrouwen moesten worden gevormd: met een Jozef- en een Mariaschool, een ambachts- en een huishoudschool, en een meisjes-HBS of MMS voor de jongedames? Nee, bericht Albert Heller (Nederlands Dagblad 16/3/2009), in de Verenigde Staten wordt steeds meer met aparte jongens- en meisjesklassen gewerkt aangezien dat betere leerprestaties oplevert. In de groepscultuur van een gemengde klas worden jongens en meisjes aan hun traditionele man/vrouw-rol gekluisterd. In het kader een gelijkekansenbeleid moeten ze van die kluisters bevrijd worden. Dat is de onderwijs­kun­dige boodschap van de NASSPE voor Single-Sex Public Education. In Nederland is de socioloog Koos Neuvel een pleitbezorger voor aparte jongensklassen.
Apartheid kan jongeren ook van hun rolgebonden loopbaankeuzes afhelpen. Je hebt jongensvakken (zoals wiskunde, techniek en sport) en meisjesvakken (zoals Neder­lands en vreemde talen). En je hebt mannen- en vrouwenberoepen. Maar in ‘single-sex’ klassen verliezen die rolgebonden voorkeuren en angsten hun dwingende kracht. Toch heeft ’t iets raars, om ‘gender inclusion’ van het ene geslacht te bevorderen door het andere geslacht buiten te sluiten. Je moet even slikken, netzoals wanneer etnische segregatie bepleit wordt om gelijke kansen te bevorderen. Maar er zijn voorbeelden. TC Tubantia berichtte onlangs (12/3/2009) dat er volgend jaar in het Twentse VMBO meidenklassen worden gevormd om hen naar technische opleidingen van het ROC van Twente te begeleiden. Het maandblad JSW (mei 2007) meldde dat méér havo- en vwo-meisjes Informatica als eindexamenvak kiezen als ze dat in een single-sex klas mogen volgen. In 2006 kondigde de Hanzehogeschool aan dat ze een vrouwenklas in het eerste en tweede cursusjaar van de opleiding Infor­matica ging aanbieden. En omgekeerd berichtte het AOb-Onderwijsblad (30/6/2007) dat sommige PABO’s een aparte mannenklas formeren om tegenwicht tegen de feminisering te bieden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Heilzame apartheid”

  1. Nog afgezien van de vraag of apartheid heilzaam is: Rebecca Wills (Daily Telegraph 25/11/2009) rapporteert in elk geval gruwelijke jeugdherinneringen uit de tijd dat zij op een co-ed school zat die tot voor kort een kostschool voor alleen jongens was geweest.

  2. Vrij van groepsdruk…

    Femke Halsema (GroenLinks) wil de individuele geloofsvrijheid beschermen, maar ze vindt het anderzijds een goed idee de hoofddoek op school te verbieden teneinde minderjarige moslima’s te vrijwaren van rechtzinnige groepsdruk. Halsema staat dus p…