Hele klas onvoldoende

Het was oktober 2013. Say zit in de eindexamenklas vmbo-TL. Dan mag je verwachten dat iedere leraar z’n uiterste best doet om z’n leerlingen te bemoedigen en naar de eindstreep te loodsen. Voor een recente voortgangstoets Economie had hij keihard gewerkt doch hij haalde slechts een 5,4. Een hele teleurstelling, te meer daar hij op de voorgaande voortgangstoets eveneens een onvoldoende had gehaald. Maar nou de clou van het verhaal: met die 5,4 had hij de beste toetsprestatie geleverd van de hele klas. Zijn klasgenoten hadden allemaal ónder de vijf gescoord. Naar zijn ervaring valt er met de betrokken leraar nauwelijks te praten. Die kan namelijk verschrikkelijk uit z’n slof schieten. Say ging dus naar de coördinator van Economie: wat kunnen we eraan doen? Nou Say, volgende keer beter, antwoordde deze laconiek. En dat was al de tweede keer dat de coördinator met zo’n dooddoener kwam. Kan dat zomaar, vraagt Say op het Scholierenforum (8/10/2013).
Hebben de betrokkenen onprofessioneel gehandeld? De toetsuitslagen van een klas geven niet alleen informatie over de vorderingen van de leerlingen, maar ook over de kwaliteit van het voorgaande onderwijs (en/of de kwaliteit van de toets). Als de hele klas onvoldoende scoort dan moet de leraar zich dat aantrekken. En de vaksectie Economie evenzeer.
Had het niet voor de hand gelegen de leerlingen op korte termijn een herkansing aan te bieden om de geconstateerde leer­achterstand in te halen en hun zelfvertrouwen te herstellen? En had een professionele leraar niet een foutenanalyse moeten verrichten om hen te informeren over hun deficiënties? En was er misschien aanleiding op kosten van de school bijlessen te organiseren teneinde hen te helpen die deficiënties bij te spijkeren?