Helpers en hufters

/

Coen van Kranenburg (AD 30/9/2009) vertelt een afschuwelijk verhaal over een zestienjarige middelbare scholier in Naaldwijk. Haar vader zat dit jaar een straf uit vanwege zijn heimelijke seksuele relatie met haar jongere (veertienjarige) pleegzusje. Hij woont inmiddels elders, maar ‘de mensen’ denken dat hij zich in de echtelijke woning schuilhoudt. De oudere zus wordt op school gepest en ge├»ntimideerd en vorige week is ze op school inelkaargeslagen. Wegens vermeende medeplichtigheid? Of onder het motto: de appel valt niet ver van de boom? Maar er is ook een groepje meisjes dat het voor haar opneemt. Zij helpen haar en vinden het hufterig dat haar het immorele gedrag van de vader wordt aangerekend.
Hoe kan men helpend gedrag van jongeren bevorderen en hufterigheid bestrijden? Daar heeft de VU-hoogleraar Mark Meerum Terwogt onderzoek naar gedaan (ND 29/9/2009). Het heeft volgens hem weinig zin reclamecampagnes te voeren om morele normen te benoemen en hufterig gedrag aan de kaak te stellen. Waar het op aankomt is dat jongeren zich leren inleven in anderen. Ook is het zinvol de Golden Rule te propageren: wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Zodat ze leren dat Boontje bij antisociaal gedrag om zijn loontje komt, en dat prosociaal gedrag uiteindelijk in je eigen belang is. Meerum Terwogt verwijst tevens naar eerder onderzoek waaruit blijkt dat het belonen van prosociaal gedrag een gunstige invloed heeft op het schoolklimaat.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.